Vi søker saksbehandlere innen ansvarsutredning og erstatningsberegning

1. oktober 2015

Vi søker både nyutdannede og mer erfarne saksbehandlere til ledige stillinger innen ansvarsutredning og erstatningsberegning.

Aktuelle nyheter

Høyringsuttale

16. september 2015

Flere nyheter