agenda_ombudseminar_thumb.jpg

Pasient- og brukarombodseminar 2014 – ein lærerik dag

06 nov. 2014

Båe partar lærer når pasient- og brukaromboda og NPE møtest til årleg seminar. Det set vi stor pris på!

nylogo_thumbnail.jpg

NPE har fått ny logo

29 okt. 2014

29. oktober lanserte NPE ny logo. Ambisjonen vår er at den nye logoen skal bidra til at NPE får en tydeligere og mer framtidsrettet profil.

IdaogRG_160.jpg

Vil ha mer samarbeid med helsetjenesten

28 okt. 2014

­­­For to måneder siden startet Ida Bukholm hos Norsk pasientskadeerstatning som fagsjef for vår nyopprettede seksjon for pasientsikkerhet og statistikk.