Digipost

24. februar 2015

NPE får et nytt saksbehandlingssystem fra 09.03.15. I det nye saksbehandlingssystemet vil vi som hovedregel sende post via Digipost.