Årsrapport for 2014 er ute

16. mars 2015

Gjennom årsrapporten ønsker vi å gi innsyn i sentrale sider ved virksomheten. Rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som skjedde sist år og peker på noen av utfordringene vi ser i tiden framover.