RG_2014_160%20(2).jpg

Halvårstall: Økte utbetalinger og nedgang i saksbehandlingstid

20 aug. 2014

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i første halvår av 2014 en markant økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende. 555 millioner kroner er utbetalt til pasienter og pårørende. Dette er 106 millioner kroner mer enn på samme tid ...

Seksjonssjef personskadeoppgjør

18 aug. 2014

NPE har et av Norges største personskadeoppgjørsmiljøer og søker nå en dyktig leder for vår største oppgjørsseksjon.

thumb_pasientbrosjyre.jpg

Flere erstatningskrav fra privat helsetjeneste

08 aug. 2014

Ny rapport viser at det er en stor økning i antall pasienter som søker erstatning etter pasientskader i den private helsetjenesten. Rapporten gjelder for perioden 2009-2013.