Ikke samme erstatningsrettigheter i utlandet

24 jun. 2014

Skal du på ferie i sommer? Vær klar over at den norske erstatningsordningen ikke gjelder hvis du får behandling utenfor Norge – enten behandlingen er planlagt eller ikke.

Ny språkprofil

21 mai. 2014

Vi har pusset opp noen av de viktigste brevmalene våre, i tråd med retningslinjene for klart språk. Nå er vi i gang med å utarbeide en språkprofil for hele organisasjonen.

Kurs: Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

21 mai. 2014

Vi arrangerer kurs for spesialister som tar enkeltoppdrag som sakkyndig for Norsk pasientskadeerstatning.