Kurs for sakkyndige spesialister

3. september 2015

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".