Erstatning etter utvikling av MS-sykdom etter MMR-vaksine

13. november 2015

MS-syk mann fikk medhold i Høyesterett i at han har rett til erstatning etter MMR-vaksine (vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder). NPE vil nå vurdere dommen.