Vi søkjer sakkunnige spesialistar

Vi kunngjer no avtalar om levering av sakkunnigtenester for lege- og tannlegespesialistar. Her finn du nærare informasjon om anskaffinga, og oversikt over kunngjorde spesialitetar og avtalevolum.