33 prosent av NPE-saker blir funne att i meldesystema til sjukehusa

24. oktober 2019

Ei undersøking gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at 33 prosent av sakene der pasienten har fått erstatning av NPE, blir funne att i meldesystema på sjukehusa.