Over 1000 pasientar har fått erstatning etter tannbehandling

30. september 2019

Dei siste ti åra (2009-2018) har 1056 pasientar fått erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter feilbehandling hjå privatpraktiserande tannlegar. NPE har utbetalt 81 millionar kroner i erstatning til desse pasientane.