Kort om erstatningssaker - diagnostisering av hjartesjukdom

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 274 saker som handlar om diagnostisering av hjartesjukdom? 98 erstatningssøkjarar har fått medhald i kravet, og det er så langt utbetalt 63 millionar kroner i erstatning.