Koronavirus

NPE følgjer råda til helsemynda for å avgrense koronasmitten og innfører tiltak i tråd med dette. Drifta vil bli påverka av tiltaka. Betalingsfristen for privat helseteneste er utsett til 1. juni.