17 millionar kroner i erstatning til pasientar som har blitt behandla feil stad på kroppen

4. juli 2018

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gitt medhald i 48 saker frå 2012 til i dag, der pasienten har blitt behandla feil stad på kroppen. NPE har utbetalt 17,3 millionar kroner i erstatning til desse pasientane.