Erstatningskrav knytte til korona

Koronapandemien vil kunne innebere ein avgrensa rett til erstatning for nokon. Nedanfor gir vi nokre korte svar på nokre spørsmål som kan oppstå som følgje av koronasituasjonen.