Forskriften om menerstatning på pasientskadeområdet er sendt på høring

20. mai 2019

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i dag sendt på høring forslag til ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. Forslaget er utarbeidet av NPE på oppdrag fra departementet.