Kort om erstatningssaker - hofteprotese

13. mars 2019

Visste du at NPE har behandla 785 saker dei siste fem åra som gjeld operasjon med innsetjing av hofteprotese?