Direktør Rolf Gunnar Jørstad

238 millioner kroner i erstatningsutbetalinger etter feilbehandling utbetalt hittil i år

10. April 2018

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har de første tre månedene i 2018 utbetalt 238 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter feilbehandling i helsetjenesten.