Koronavirus

NPE følger helsemyndighetenes råd for å begrense koronasmitten og innfører tiltak i tråd med dette. Driften vil bli påvirket av tiltakene. Betalingsfristen for privat helsetjeneste er utsatt til 1. juni.