33 prosent av NPE-saker blir funnet igjen i sykehusenes meldesystemer

24. October 2019

En undersøkelse gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at 33 prosent av sakene der pasienten har fått erstatning av NPE, blir funnet igjen i meldesystemene på sykehusene.