Flere søker om erstatning etter pasientskade

10. April 2019

I første kvartal 2019 mottok Norsk pasientskadeerstatning 1566 søknader om erstatning. Dette er en liten økning på 1,5 prosent fra første kvartal i fjor.