NPE - Frontpage

Forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskader

13. August 2018

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om beregning av menerstatning på pasientskadeområdet. Det er nedsatt en referansegruppe for å sikre brukerinvolvering og det er besluttet hvilke medisinske områder som skal prioriteres.