Kort om erstatningssaker - brystplastikk i privat helsetjeneste

22. august 2019

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 64 saker som gjelder brystplastikk utført i privat helsetjeneste? Elleve erstatningssøkere har fått medhold. Det er utbetalt til sammen 1,5 millioner kroner i erstatning.