Anne-Mette Gulaker tiltrer som fungerende direktør

Anne-Mette Gulaker er avdelingsdirektør i NPE og har lang erfaring som leder av saksbehandlingsområdet. Hun blir fung. direktør inntil ny direktør er tilsatt.