Organisasjon

Lite bilde for søkeresultattreff

Strategiske mål, verdiar og oppgaver

Strategi for verksemda i perioden 2019-2023, verdiar og oppgåver.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ledelsen og organisasjonskart

NPEs ledelse og organisasjonskart.

Lite bilde for søkeresultattreff

Årsrapportar

Gjennom årsrapporten ynskjer NPE å gi innsyn i sentrale sider ved verksemda. Rapporten gir ei oversikt over dei viktigaste aktivitetane som skjedde sist år og peikar på nokre av utmaningane vi ser i tida framover.

Lite bilde for søkeresultattreff

Personvernerklæring

Her finn du generell informasjon om korleis Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlar personopplysingar og kva rettar du har.

Lite bilde for søkeresultattreff

Finansiering av ordninga

Kven eig NPE, og korleis blir pasientskadeordninga finansiert?