/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_74589187_320.jpg

Visjon og verdiar

NPE legg stor vekt på kvalitet og fagleg ekspertise. Vi ynskjer å tydeleggjere at vi i alle ledd av saksbehandlinga set pasienten i fokus.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/strategi/strategi_forside.jpg

Strategiske mål

Her finn du NPE sin strategi for verksemda i perioden 2019-2023.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_289568558_320.jpg

Oppgåver

NPE har tre forskriftsfesta oppgåver.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/2018_ledergruppen_160x107.jpg

Leiinga

Direktøren har det overordna ansvaret for verksemda i NPE. 

/globalassets/bildearkiv/grafisk/organisasjonskart/2019_organisasjonskart.jpg

Organisasjonskart

Oppdatert 1. juni 2019.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_169835603_320.jpg

Finansiering av ordninga

Kven "eig" NPE, og korleis blir NPE finansiert?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/logo/npe-fyller-30-aar.jpg

Historia til den norske pasientskadeordninga

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) blei oppretta i 1988, og fyller 30 år i 2018. I samband med jubileet har vi sett på statistikken gjennom dei 30 åra våre med pasientskadeerstatning, og presenterer her nokre milepålar frå oppstarten og fram til og med 2017.