Ledelsen og organisasjonskart

NPEs ledelse og organisasjonskart.

Skriv ut Bokmål | English | 1. mai 2022

Ledergruppen

Rolf Gunnar Jørstad
direktør

 

 

Kathrine Kjemphol Nygård
avdelingsdirektør

leder avdeling A for pasientskadesaker


Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør

leder avdeling B for pasientskadesaker

Marit Stene Myrvåg

avdelingsdirektør
leder avdeling for
organisasjon og digitalisering


Vibeke Bugge Møllhausen
avdelingsdirektør

leder avdeling for
juridiske oppgaver
og sakkyndig utredning

Torill Svoldal Stæhr
fung. kommunikasjonssjef

leder avdeling for 
kommunikasjon og servicesenter


Ragnhild Remøy
avdelingsdirektør/HR-sjef

leder avdeling for HR- og organisasjonsutvikling.

 

Organisasjonskart

Oppdatert 1. mai 2022.