Aktuelt

Her finn du nyhende og pressemeldingar frå NPE.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

Positivt møte med ME-foreningen

ME-foreningen, Norsk Pasientskadeerstatning og Folkehelseinstituttet gjennomførte et møte 2. mars. Partene ble enige om et samarbeid for å belyse om det kan være en sammenheng mellom utvikling av kronisk utmattelsessyndrom (ME) og vaksineforsøk mo...

Pasienttilfredshet 2005

Norsk Pasientskadeerstatning har for fjerde gang gjennomført en brukerundersøkelse blant pasienter som har fått avsluttet erstatningskravet sitt. Ut fra svarene fra nesten 350 pasienter, har NPE utarbeidet en rapport som viser svargivningen på all...

Behandling av Vioxx-krav i Norge

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004 på grunn av påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Hvis du som pasient har opplevd slike alvorlige bivirkninger av medikamentet, kan du søke om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstning...

Skade etter bruk av legemiddelet Vioxx

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004 på grunn av påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Hvis du som pasient har opplevd slike alvorlige bivirkninger av medikamentet, kan du søke om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning...

Erstatningsordning for Hepatitt c-smittede

Det lever i dag 300 mennesker som er smittet med Hepatitt c-virus via blodoverføring. Et utvalg foreslår en samordnet erstatningsordning for de smittede.

Evaluering av NPE

Statskonsult har gjennomført en evaluering av ordningen med NPE på oppdrag fra Helsedepartementet. Statskonsult har funnet at det er få svakheter ved NPE's praktisering av erstatningsreglene.

Pasientundersøkelse

NPE har i år gjennomført en undersøkelse hos fem hundre pasienter om hvordan de opplever ulike aspekter ved saksbehandling, service og informasjon knyttet til behandlingen av erstatningskrav.

Evaluering av pasientskadeordningen

Statskonsult har idag lagt fram en første rapport med resultater fra den pågående evalueringen av pasientskadeordningen i Norge. Evalueringen viser at hovedintensjonen med ordningen er oppfylt - å gjøre det lettere å få erstatning.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10