News

These web pages are not available in english

Problemer med Min side og digital søknad om erstatning

27. September 2022

Vi har problemer med Min side og vårt digitale søknadsskjema for øyeblikket, men vi jobber for å løse problemet så raskt som mulig. Vi beklager dette!

Den unike norske pasientskadeordningen fyller 35 år

24. January 2023

Pasientskadeordningen i Norge vekker internasjonal oppmerksomhet, fordi staten utbetaler erstatning til pasienter som blir skadet etter svikt i helsetjenesten, uavhengig av om noen kan lastes. I år er det 35 år siden pasientskadeordningen ble innført.

Flest krever erstatning for feilbehandling av muskler, ledd og ben

24. January 2023

Mette Thoresen falt på isen, ble innlagt på sykehus, men først et halvt år senere ble den alvorlige skaden i låret oppdaget. I fjor søkte 1572 personer om pasientskadeerstatning innen ortopedi.

Tre kvinner om bivirkningene de fikk erstatning for

24. January 2023

Krav om erstatning for bivirkninger etter å ha tatt koronavaksine er mer enn fordoblet fra 2021 til 2022. – Jeg hadde kraftige menstruasjonsblødninger i ett år, sier Ida Austgulen. Hun er en av 159 kvinner som har søkt om erstatning for...

Over en milliard i erstatning til pasienter

24. January 2023

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalte over 1,1 milliarder kroner i fjor til pasienter, etter at noe hadde gått galt i behandlingen.

Privat helsetjeneste: sjekkliste for årlig oppdatering

13. January 2023

Er du usikker på hvordan du skal gå frem for å oppdatere informasjonen om virksomheten din? Her finner du en oversikt over hva du trenger å gjøre.

Anne-Mette Gulaker tiltrer som fungerende direktør

1. December 2022

Anne-Mette Gulaker er avdelingsdirektør i NPE og har lang erfaring som leder av saksbehandlingsområdet. Hun blir fung. direktør inntil ny direktør er tilsatt.

NPEs direktør går av etter 33 år

15. November 2022

Direktør Rolf Gunnar Jørstad går over i pensjonistenes rekker ved nyttår og har sin siste arbeidsdag i NPE 30. november. Han ser tilbake med glede på over 33 gode år i NPE.

Kort om erstatningssaker – prostatakreft

14. November 2022

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 61 saker som gjelder prostatakreft? De fleste sakene gjelder diagnostisering. Det er utbetalt 62 millioner kroner i erstatning. Gjennomsnittsalderen er 64 år da skaden skjedde.

Kort om erstatningssaker – hjerneslag

28. October 2022

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 361 hjerneslagsaker? 128 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er utbetalt 140 millioner kroner i erstatning.

Kort om erstatningssaker - forsinket diagnostikk av brystkreft

13. October 2022

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold til 70 kvinner, som har søkt om pasientskaderstatning, fordi de fikk diagnostisert brystkreft for seint? Det er utbetalt 85 millioner kroner til erstatningssøkerne eller etterlatte.

Pasienter i psykiatrien kan nå få pasientskadeerstatning for en større del av behandlingen

26. September 2022

Pasienter som har vært tvangsinnlagt eller vært under andre typer tvang i psykiatrien, kan nå ha rett på erstatning dersom det har vært en svikt i helsehjelpen under tvangen.

Mange erstatningskrav etter korona, men få alvorlige skader

23. August 2022

Seks prosent flere har søkt om pasientskadeerstatning i første halvår 2022 sammenlignet med samme perioden i 2021. Økningen skyldes i hovedsak koronavaksinen.

Pasientsikkerhetskonferansen

19. August 2022

Helsepersonell og andre er velkommen til Pasientsikkerhetskonferansen på Gardermoen 24. og 25. november.

Kort om erstatningssaker - Borreliose

30. May 2022

Sesongen for flått er i gang, og med det kommer risikoen for flåttbårne sykdommer. I NPE behandler vi innimellom erstatningssaker om forsinket diagnostisering av Borreliose, eller feilbehandling av flåttbitt.

Tre nye helsepersonellgrupper omfattes av ordningen

29. April 2022

Fra 1. mai 2022 er osteopater, naprapater og paramedisinere regnet som helsepersonell i lovverket. Når de får godkjent autorisasjon blir de omfattet av den offentlige erstatningsordningen, og har melde- og tilskuddsplikt til NPE.

NPE på stortingsbesøk

25. March 2022

Denne uken besøkte representanter fra NPE og Helseklage Stortinget for å treffe Helse- og omsorgskomiteen. Det var et hyggelig møte, med engasjerte tilhørere.

Møte med ny Helseklage-direktør

22. March 2022

NPE fikk nylig besøk av Helseklages nye direktør. Det ble en positiv start på samarbeidet videre.

Årsrapport for 2021

17. March 2022

Nå er årsrapporten vår klar. Blant aktivitetene fra 2021 er ny menforskrift og kommunikasjonsstrategi, arbeid med ny saksbehandlingsløsning, nedgang i saksbehandlingstidene, og NPE på flyttefot - med mer.

Parkinsons-pasienter som mister impulskontrollen, kan få erstatning ved informasjonssvikt

2. March 2022

Nå kan pasientene ha rett på erstatning, hvis de ikke har fått informasjon om at legemidler mot Parkinson kan føre til at de mister impulskontrollen.

Rekordmange har søkt erstatning

1. February 2022

15 prosent flere har søkt om erstatning for pasientskader i 2021 enn i 2020. De fleste av sakene handler om feilbehandling i muskel og skjelett.

NPE får ny drakt

31. January 2022

NPE tar 1. februar i bruk ny visuell profil , som blant annet innebærer at vi har fått ny logo og bruker andre farger.

Vi flytter!

21. January 2022

NPE flytter til nye lokaler like ved Majorstuen i Oslo 7. februar 2022.

Erstatning etter koronavaksine 2021

12. January 2022

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fått inn nærmere 300 søknader om erstatning i forbindelse med koronavaksiner. Foreløpig er 46 saker avgjort, og over 1,1 million kroner utbetalt i erstatning.

Kort om erstatningssaker - prostatakreft

23. November 2021

Visste du at NPE har behandlet 220 prostatakreftsaker de siste fem årene? 68 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet. Gjennomsnittsalder er 64 år.

1     2   >>