News

These web pages are not available in english

Small thumbnail from the picture of search result

Pasienter i psykiatrien kan nå få pasientskadeerstatning for en større del av behandlingen

26. September 2022

Pasienter som har vært tvangsinnlagt eller vært under andre typer tvang i psykiatrien, kan nå ha rett på erstatning dersom det har vært en svikt i helsehjelpen under tvangen.

Small thumbnail from the picture of search result

Mange erstatningskrav etter korona, men få alvorlige skader

23. August 2022

Seks prosent flere har søkt om pasientskadeerstatning i første halvår 2022 sammenlignet med samme perioden i 2021. Økningen skyldes i hovedsak koronavaksinen.

Small thumbnail from the picture of search result

Pasientsikkerhetskonferansen

19. August 2022

Helsepersonell og andre er velkommen til Pasientsikkerhetskonferansen på Gardermoen 24. og 25. november.

Small thumbnail from the picture of search result

Kort om erstatningssaker - Borreliose

30. May 2022

Sesongen for flått er i gang, og med det kommer risikoen for flåttbårne sykdommer. I NPE behandler vi innimellom erstatningssaker om forsinket diagnostisering av Borreliose, eller feilbehandling av flåttbitt.

Small thumbnail from the picture of search result

Tre nye helsepersonellgrupper omfattes av ordningen

29. April 2022

Fra 1. mai 2022 er osteopater, naprapater og paramedisinere regnet som helsepersonell i lovverket. Når de får godkjent autorisasjon blir de omfattet av den offentlige erstatningsordningen, og har melde- og tilskuddsplikt til NPE.

Small thumbnail from the picture of search result

NPE på stortingsbesøk

25. March 2022

Denne uken besøkte representanter fra NPE og Helseklage Stortinget for å treffe Helse- og omsorgskomiteen. Det var et hyggelig møte, med engasjerte tilhørere.

Small thumbnail from the picture of search result

Møte med ny Helseklage-direktør

22. March 2022

NPE fikk nylig besøk av Helseklages nye direktør. Det ble en positiv start på samarbeidet videre.

Small thumbnail from the picture of search result

Årsrapport for 2021

17. March 2022

Nå er årsrapporten vår klar. Blant aktivitetene fra 2021 er ny menforskrift og kommunikasjonsstrategi, arbeid med ny saksbehandlingsløsning, nedgang i saksbehandlingstidene, og NPE på flyttefot - med mer.

Small thumbnail from the picture of search result

Parkinsons-pasienter som mister impulskontrollen, kan få erstatning ved informasjonssvikt

2. March 2022

Nå kan pasientene ha rett på erstatning, hvis de ikke har fått informasjon om at legemidler mot Parkinson kan føre til at de mister impulskontrollen.

Small thumbnail from the picture of search result

Rekordmange har søkt erstatning

1. February 2022

15 prosent flere har søkt om erstatning for pasientskader i 2021 enn i 2020. De fleste av sakene handler om feilbehandling i muskel og skjelett.

Small thumbnail from the picture of search result

NPE får ny drakt

31. January 2022

NPE tar 1. februar i bruk ny visuell profil , som blant annet innebærer at vi har fått ny logo og bruker andre farger.

Small thumbnail from the picture of search result

Vi flytter!

21. January 2022

NPE flytter til nye lokaler like ved Majorstuen i Oslo 7. februar 2022.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatning etter koronavaksine 2021

12. January 2022

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fått inn nærmere 300 søknader om erstatning i forbindelse med koronavaksiner. Foreløpig er 46 saker avgjort, og over 1,1 million kroner utbetalt i erstatning.

Small thumbnail from the picture of search result

Kort om erstatningssaker - prostatakreft

23. November 2021

Visste du at NPE har behandlet 220 prostatakreftsaker de siste fem årene? 68 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet. Gjennomsnittsalder er 64 år.

Small thumbnail from the picture of search result

Kort om erstatningssaker - diabetes

16. November 2021

Visste du at NPE har behandlet 147 diabetessaker de siste ti årene? Svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes står for halvparten av i alt 50 medholdssaker.

Small thumbnail from the picture of search result

Norsk pasientskadeerstatning sletter Facebook-side

5. November 2021

- Vi har gjort en grundig sikkerhetsvurdering og forlater Facebook fordi vi ikke føler oss trygge på at vi kan ivareta personvernet til brukerne våre, sier kommunikasjonssjef Øystein Solvang.

Small thumbnail from the picture of search result

Gir erstatning etter AstraZeneca-vaksine

1. July 2021

77 personer har krevd erstatning for bivirkninger av koronavaksinen. Nå har de tre første erstatningssøkerne fått medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Flere søker erstatning etter tannskader

1. July 2021

Flere søker om erstatning for pasientskader i første halvår i år, sammenlignet med samme perioden i fjor. Det er en klar økning i tannskader.

Small thumbnail from the picture of search result

Kort om erstatningssaker - hjernesvulster

8. June 2021

Verdens hjernesvulstdag markeres 8. juni. Visste du at NPE har gitt medhold til 45 erstatningssøkere med ondartet eller godartet hjernesvulst de siste fem årene?

Small thumbnail from the picture of search result

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

11. May 2021

Visste du at NPE de siste fem årene har utbetalt 50 millioner kroner i erstatning etter forsinket diagnose av lungekreft?

Small thumbnail from the picture of search result

Kort om erstatningssaker - tykktarmskreft

14. April 2021

Visste du at pasienter med kreft i tykktarmen fikk 60 millioner kroner i erstatning av NPE de siste fem årene?

Small thumbnail from the picture of search result

Mennesker bak statistikken

16. March 2021

Arbeidet vårt betyr en forskjell for de som blir feilbehandlet i helsevesenet. Koronaepidemien ble den største testen noensinne på om vi ville få gjort samfunnsoppdraget vårt godt nok.

Small thumbnail from the picture of search result

Bruk av sakkyndige

25. February 2021

Vi er avhengig av gode og relevante sakkyndige vurderinger for å fatte riktige vedtak i sakene våre. Hvordan blir sakkyndige valgt, hva er en god sakkyndig vurdering, og når kan det være aktuelt å bruke utenlandske sakkyndige?

Small thumbnail from the picture of search result

Kort om erstatningssaker - stoffskiftesykdommer

17. February 2021

Visste du at NPE har behandlet 101 saker de siste fem årene som gjelder høyt og lavt stoffskifte? Det er gitt 26 medhold og 75 avslag, og hittil er det utbetalt 8 millioner kroner i erstatning.

Small thumbnail from the picture of search result

Sykehuspasienter kan ha rett til erstatning ved koronasmitte uten å vite det

28. January 2021

Pasienter som var innlagt for helt andre lidelser har blitt smittet med korona på sykehus. Noen av dem har gått bort.

1     2   >>