Aktuelt

Her finn du nyhende og pressemeldingar frå NPE.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>

Læring i Helse Vest

Vi veit at mange av erstatningssøkjarane våre har eit ynskje om å bidra til at same skade ikkje skjer på nytt. Difor var det særleg spennande for oss i NPE å få presentert korleis Helse Vest og Helse Bergen konkret jobbar med å lære av sakene våre.

Nordisk leiarmøte

27.-29. august var NPE vertskap for det årlege nordiske leiarmøtet for pasientskadeordningane. I alt 22 leiarar frå dei fem nordiske ordningane møttest her i Oslo til tre dagar med gjensidig informasjon, gode diskusjonar og hyggeleg kollegialt...

Pandemrix: 135 millioner i erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hittil utbetalt 135 millioner kroner i erstatning til personer som har fått skader etter å ha fått vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. – Siden mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil dette...

Halvårstall: Økte utbetalinger og nedgang i saksbehandlingstid

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i første halvår av 2014 en markant økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende. 555 millioner kroner er utbetalt til pasienter og pårørende. Dette er 106 millioner kroner mer enn på samme tid ...

Flere erstatningskrav fra privat helsetjeneste

Ny rapport viser at det er en stor økning i antall pasienter som søker erstatning etter pasientskader i den private helsetjenesten. Rapporten gjelder for perioden 2009-2013.

Ikke samme erstatningsrettigheter i utlandet

Skal du på ferie i sommer? Vær klar over at den norske erstatningsordningen ikke gjelder hvis du får behandling utenfor Norge – enten behandlingen er planlagt eller ikke.

Ny språkprofil

Vi har pusset opp noen av de viktigste brevmalene våre, i tråd med retningslinjene for klart språk. Nå er vi i gang med å utarbeide en språkprofil for hele organisasjonen.

Ny rapport med statistikk for de regionale helseforetakene

Vi har publisert vår årlige rapport med statistikk for de fire regionale helseforetakene. Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2010-2014. Vi gir den ut for å gi helseforetakene en oppdatert oversikt over utviklingen innenfor erstatningssa...

Pandemrix: NPE mottar fortsatt saker

Selv om det nå er over fire år siden vaksineringen mot svineinfluensa med vaksinen Pandemrix, mottar Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fortsatt saker fra pasienter som mener de har fått en skade etter vaksinen.

Pasientskadeloven utvides fra 1. april 2014

Fra 1. april har det kommet en endring i pasientskadeloven slik at kommunale rusinstitusjoner, barneboliger og aldershjem blir omfattet av pasientskadeordningen.

Erstatning til over 130 pasienter hvert år pga forsinket diagnose av kreft

I perioden 2009-2013 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i totalt 680 saker der det har vært svikt i diagnostiseringen av kreft.

Feilmedisinering - eksempler

Hvis du mener at du har fått en skade i forbindelse med bruk av legemiddel eller ved utprøving av legemiddel, kan du kreve erstatning. Vi har nå lagt ut to nye eksempler på feilmedisinering i vår eksempelsamling.

Krever tilbakebetaling fra privat helsetjeneste

For første gang krever Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tilbakebetaling av private helsetjenesteytere som ikke betaler tilskudd.

Møte med Pasienter vs. NPE

Tirsdag 25. februar møtte ledelsen i NPE representanter fra gruppen Pasienter vs. NPE, til en samtale om hvordan de opplever saksbehandlingen i NPE. – Dette var et godt møte og vi hadde en god dialog, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Møte med Helse- og omsorgskomiteen

Godt frammøte og stort engasjement preget møtet med komitéen. Både leder av komiteen og medlemmene hadde mange spørsmål til NPE om vår rolle og måten vi jobber på.

Skatt på erstatningsutbetaling?

Vi får nå mange henvendelser om skatt på erstatning fra NPE og anbefaler deg å lese denne informasjonen, før du eventuelt kontakter oss.

Tannlegeskader koster!

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetaler hvert år millionbeløp til pasienter som har søkt om erstatning. Tannleger bør passe på å gi god informasjon om risiko for skade, og mulighet til å søke erstatning.

Verdens beste pasientskadeordning?

I 2013 hadde pasientskadeordningen 25 års jubileum. Målet med å opprette NPE var å gjøre det enklere for feilbehandlede pasienter å få erstatning. Les vår kronikk om ordningen.

Rekordhøye utbetalinger i pasientskadesaker i 2013

Årstallene fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for 2013 viser ny rekord i utbetalinger til pasienter og pårørende: 946 millioner kroner er utbetalt i 2013. –Vi har aldri utbetalt så mye i erstatninger på et år, sier direktør i NPE Rolf Gunnar...

Pandemrix: Mange melde saker og store utbetalingar

I løpet av 2013 har talet melde saker som dreier seg om svineinfluensavaksinen Pandemrix stige til 408. Totalt har 80 erstatningssøkjarar fått medhald i at dei har krav på erstatning, og det er utbetalt over 73 millionar kroner i erstatningar.

Dødsfall og alvorlige hjerneskader hos nyfødte kunne vært unngått

Studie av saker i NPE viser at antallet fødselsskader kunne vært halvert.

Forsinket diagnose av kreft

Hvis du mener du har fått en skade som følge av forsinket diagnostisering og behandling av kreft, kan du søke om erstatning.

Behandling i utlandet

Det er mange som vurderar tannlækjarbehandling eller såkalla "helsereise" til private klinikkar i utlandet. Visste du at krav på erstatning knytta til slike behandlingar ikkje er dekka av NPE-ordninga?

Pasient- og brukarombodseminar 2013

28. oktober samla pasient- og brukaromboda frå alle fylka i landet seg for 18. gong, for å delta på det årlege fagseminaret i NPE.

Hva koster pasientskader?

- Det er betydelige årlige kostnader knyttet til pasientskader, sier vår direktør Rolf Gunnar Jørstad. Dette temaet snakket han om på årets Pasientsikkerhetskonferanse.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>