Compensation claimants

Do you believe that you have suffered financial loss as a result of an injury caused by inadequate treatment from the health service? Here you will find information for those who are considering making an application for compensation.

Print Bokmål | Nynorsk | 4. June 2019

Making an application for compensation

Here you will find information for those who are considering making an application for a patient injury.

Administrative procedure

Here you will find information about the administration period, how the administrative procedure is carried out and the use of specialists.

Calculation of compensation

Here you will find information about the settlement, guidelines explaining how wwe calculate the compensation and the forms you need to complete. 

Type skader og eksempler

Her finner du eksempler på saker vi har behandlet og informasjon om erstatning knyttet til forskjellige tema.

Drug injury

Here you can find information about drug injuries and how to proceed to apply for compensation.

Interne fagnotater

Her finner du interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer.

Regulations

Some of the webpages are not available in english.

Skjema

Du kan signere og sende inn søknad om erstatning digitalt. Du finner veiledning om hvordan du gjør det inne i skjemaet. Alle andre skjemaer må skrives ut, signeres og sendes i posten.

Brochures

This brochure in english provides useful information for you if you want to claim compensation following an injury sustained during treatment under the Norwegian health service