Compensation claimants

Do you believe that you have suffered financial loss as a result of an injury caused by inadequate treatment from the health service? Here you will find information for those who are considering making an application for compensation.

Small thumbnail from the picture of search result

Making an application for compensation

Here you will find information for those who are considering making an application for a patient injury.

Small thumbnail from the picture of search result

Administrative procedure

Here you will find information about the administration period, how the administrative procedure is carried out and the use of specialists.

Small thumbnail from the picture of search result

Calculation of compensation

Here you will find information about the settlement, guidelines explaining how wwe calculate the compensation and the forms you need to complete. 

Small thumbnail from the picture of search result

Examples

Her kan du lese om typiske saker som har fått medhold eller avslag hos oss. Eksemplene er hentet fra ulike medisinske områder.

Small thumbnail from the picture of search result

Types of injury and examples

Here you'll find examples of cases we have processed and information about compensation in relation to various themes.

Small thumbnail from the picture of search result

Drug injury

Here you can find information about drug injuries and how to proceed to apply for compensation.

Small thumbnail from the picture of search result

Skjema

Du kan signere og sende inn søknad om erstatning digitalt. Du finner veiledning om hvordan du gjør det inne i skjemaet. Alle andre skjemaer må skrives ut, signeres og sendes i posten. Du kan også sende inn skjemaene gjennom Min side.

Small thumbnail from the picture of search result

Brochures

Here you will find pdf-versions of our brochures. If you wish to have a paper version sent to you, contact our service senter at 22 99 45 00.