About NPE

The Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE) is a government agency subject to the Norwegian Ministry of Health and Care Services.

Some web pages are not available in English.

Print Bokmål | Nynorsk | 4. June 2019

News

These web pages are not available in english

Organisation

Information about NPE's board and management team as well as information about the organisation

Krav om innsyn

This web page is not available in english

Privacy policy

This policy presents general information about how the Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE) processes personal data and what rights you have.

Pasientsikkerhet

En viktig oppgave for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenestene.

Klarspråk

Her finner du informasjon om klarspråkarbeidet i NPE, og språkveilederen vår.

How is it to work in NPE?

Not available in english

Press contacts

The department of communication handles all inquiries from journalists and provides information and statistics.

Statistikk

Fra statistikkdatabasen vår, med mer enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagt statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader.

Annual reports

Not available in english

Brochures

This brochure in english provides useful information for you if you want to claim compensation following an injury sustained during treatment under the Norwegian health service