Small thumbnail from the picture of search result

Dette er viktig å vite ved en pasientskade

Her finner du informasjon om viktige forhold i vår saksbehandling av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Small thumbnail from the picture of search result

Sakkyndig spesialist for NPE

Her finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist, og kurs vi holder for sakkyndige.

Small thumbnail from the picture of search result

Examples and statistics

Not available in english

Small thumbnail from the picture of search result

Regulations

All patient injuries incurred after 1 January.2009 are subject to the provisions of the Patient Injury Act. Injuries that were incurred at an earlier date are subject to a different set of rules, depending on whether they involve the private or...

Small thumbnail from the picture of search result

Skjema

Her finner du alle skjema fra NPE

Small thumbnail from the picture of search result

Brosjyrer

Her finner du pdf-versjoner av vårt brosjyremateriell. Ønsker du å få tilsendt trykte versjoner, ber vi deg kontakte vårt servicesenter på telefon 22 99 45 00.