Health care provider

Some of the web pages are not available in English

Print Bokmål | Nynorsk | 4. June 2019

Dette er viktig å vite ved en pasientskade

Her finner du informasjon om viktige forhold i vår saksbehandling av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Sakkyndig spesialist for NPE

Her finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist, og kurs vi holder for sakkyndige.

Examples and statistics

Not available in english

Regulations

All patient injuries incurred after 1 January.2009 are subject to the provisions of the Patient Injury Act. Injuries that were incurred at an earlier date are subject to a different set of rules, depending on whether they involve the private or...

Skjema

Her finner du alle skjema fra NPE

Brosjyrer

Her finner du pdf-versjoner av vårt brosjyremateriell. Ønsker du å få tilsendt trykte versjoner, ber vi deg kontakte vårt servicesenter på telefon 22 99 45 00.