Contribution scheme for private health care

Some web pages are not available in English

Print Bokmål | Nynorsk | 4. June 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/privat-helsetjeneste/har-du-meldeplikt-til-npe/2020_har-du-meldeplikt-fokus_160.jpg

Find out whether you are obliged to register with NPE

By answering some simple questions, you can get an idea if you as a health care provider, are obliged to register with NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/grupper-og-avdeling-i-npe/shutterstock_40118056.jpg

Sjekkliste for oppdatering av informasjon

Er du usikker på hvordan du skal gå frem for å oppdatere informasjonen om din virksomhet? Her finner du en oversikt over hva du trenger å gjøre, og lenker til skjemaer du skal bruke. Fristen for å oppdatere informasjonen er 1. februar. Faktura for 2020 sendes ut i begynnelsen av mars.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_302293262_320.jpg

Registration, updates and de-registration

All enterprises and authorised healthcare professionals providing healthcare outside of the public health service have a contribution duty to NPE. Here, you will find information about who has a duty to report, how to register and update informati...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/shutterstock_161103995-1.jpg

Prices and invoice

Here you'll find information about what the contribution scheme contains, which costs that are covered, and invoice and payment information.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_124622647.jpg

Limitations to the registration duty

Here you will find information about who needs to register and pay contribution to NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_56234404.jpg

Collective agreements

NPE has signed collective agreements with several associations. Here you can read more about what a collective agreement is and the associations that have such collective agreements.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_125077262_320.jpg

Professional groups

Here you will find information about the contribution duty linked specifically to professional groups for dentists and physicians. The general information about the contribution duty that can be found in the menu items above, also applies to...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/lovbok_320.jpg

Regulations

Here you will find information about the regulations related to the contribution duty for private health services.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_126278537.jpg

Statistikk

Vi har en stor database med informasjon hvor vi kan ta ut en rekke forskjellige statistikker. Basert på statistikken vår utarbeider vi blant annet en årlig en rapport for privat helsetjeneste, der vi går gjennom sakene som omhandler behandling i...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_243224722.jpg

Get in touch

Do you need advice or guidance in connection with the contribution scheme or do you need help finding out what you will pay in contributions? Please get in touch, we would be happy to help.