Eksempler på saker

Her kan du lese om typiske saker som har fått medhold eller avslag hos oss. Eksemplene er hentet fra ulike medisinske områder. Vi har valgt ut disse eksempelsakene for å vise hva som skal til for å få medhold, og for å forklare hvorfor en del saker ender med et avslag.