Helsepersonell

NPE behandler erstatningskrav fra både offentlig og privat helsetjeneste. Her har vi samlet informasjon til helsepersonell om rettigheter og plikter i pasientskadesaker. I tillegg finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist.

Lite bilde for søkeresultattreff

Dette er viktig å vite ved en pasientskade

Her finner du informasjon om viktige forhold i vår saksbehandling av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sakkyndig spesialist for NPE

Her finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist, og kurs vi holder for sakkyndige.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientsikkerhet

En viktig oppgave for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenestene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikk og temaartikler

Her finner du statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader. Vi har en egen portal som du kan logge deg inn på.

Lite bilde for søkeresultattreff

Regelverk

Alle pasientskader som har skjedd etter 1.1.2009 blir behandlet etter pasientskadeloven. For skader som har skjedd tidligere gjelder andre regler, avhengig om det er privat eller offentlig sektor.

Lite bilde for søkeresultattreff

Skjema

Her finner du alle skjema fra NPE

Lite bilde for søkeresultattreff

Brosjyrer

Her finner du pdf-versjoner av vårt brosjyremateriell. Ønsker du å få tilsendt trykte versjoner, ber vi deg kontakte vårt servicesenter på telefon 22 99 45 00.