Erstatningssøker

Mener du at du har fått et økonomisk tap på grunn av en skade som skyldes svikt ved behandling i helsetjenesten? Her har vi samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_81311647_320.jpg

Søke erstatning

Her har vi samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning etter pasientskade.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/saksbehandling/22136112350_b95f122463_320.jpg

Saksbehandlingen

Her finner du informasjon om blant annet saksbehandlingstid, hvordan saksbehandlingen foregår og bruk av sakkyndige.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_200730065_320.jpg

Beregne erstatning

Her finner du skjema og informasjon som gjelder beregning av erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/norgeslover2_3201.jpg

Bruk av advokat

Når du søker om erstatning får du nødvendig hjelp fra oss, og vil normalt ikke ha bruk for advokathjelp. Likevel vil utgiftene til advokat bli dekket i noen tilfeller. Hvis du har advokat som representerer deg, vil all korrespondanse og kontakt gå...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_18661864_320.jpg

Eksempler på saker

Her kan du lese om typiske saker som har fått medhold eller avslag hos oss. Eksemplene er hentet fra ulike medisinske områder.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_153098018_320.jpg

Utvalgte skadeområder

Her finner du eksempler på saker vi har behandlet og informasjon om erstatning knyttet til forskjellige tema.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/utstyr-og-medikamenter/shutterstock_225098728_320.jpg

Legemiddelskade

Hvis du mener at du har fått en skade i forbindelse med bruk eller utprøving av legemiddel, kan du kreve erstatning i NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/skjema/skademeldingsskjema5_320.jpg

Skjema

Du kan signere og sende inn søknad om erstatning digitalt. Du finner veiledning om hvordan du gjør det inne i skjemaet. Alle andre skjemaer må skrives ut, signeres og sendes i posten.