Erstatningssøker

Mener du at du har fått et økonomisk tap på grunn av en skade som skyldes svikt ved behandling i helsetjenesten? Her har vi samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning.

Søke erstatning

Informasjon til deg som vurderer å søke erstatning etter pasientskade.

Saksbehandlingen

Informasjon om blant annet ventetid, hvordan saksbehandlingen foregår og bruk av sakkyndige.

Beregne erstatning

Informasjon som gjelder beregning av erstatning.

Eksempler på saker

Her kan du lese om typiske saker som har fått medhold eller avslag hos oss. Eksemplene er hentet fra ulike medisinske områder.

Erstatning innen utvalgte områder

Informasjon om erstatning knyttet til forskjellige medisinske områder, som for eksempel vaksiner, kreft og ADHD.

Legemiddelskade

Hvis du mener at du har fått en skade i forbindelse med bruk eller utprøving av legemiddel, kan du kreve erstatning i NPE.

Skjema

Du kan signere og sende inn søknad om erstatning digitalt. Du finner veiledning om hvordan du gjør det inne i skjemaet. Alle andre skjemaer må skrives ut, signeres og sendes i posten. Du kan også sende inn skjemaene gjennom Min side.

Brosjyrer

Last ned brosjyre for erstatningssøker, helsepersonell og legemiddelskader.