Erstatningssøker

Mener du at du har fått et økonomisk tap på grunn av en skade som skyldes svikt ved behandling i helsetjenesten? Her har vi samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

Søke erstatning

Her har vi samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning etter pasientskade.

Saksbehandlingen

Her finner du informasjon om blant annet saksbehandlingstid, hvordan saksbehandlingen foregår og bruk av sakkyndige.

Beregne erstatning

Her finner du skjema og informasjon som gjelder beregning av erstatning.

Type skader og eksempler

Her finner du eksempler på saker vi har behandlet og informasjon om erstatning knyttet til forskjellige tema.

Legemiddelskade

Hvis du mener at du har fått en skade i forbindelse med bruk eller utprøving av legemiddel, kan du kreve erstatning i NPE.

Interne fagnotater

Her finner du interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer.

Regelverk

Alle pasientskader som har skjedd etter 1.1.2009 behandles etter pasientskadeloven. For skader som har skjedd tidligere gjelder andre regler, avhengig om det er privat eller offentlig sektor. Her finner du omtale av det regelverket NPE bruker, i...

Skjema

Du kan signere og sende inn søknad om erstatning digitalt. Du finner veiledning om hvordan du gjør det inne i skjemaet. Alle andre skjemaer må skrives ut, signeres og sendes i posten.

Brosjyrer

Her finner du pdf-versjoner av vårt brosjyremateriell. Ønsker du å få tilsendt trykte versjoner, ber vi deg kontakte vårt servicesenter på telefon 22 99 45 00.