Erstatningssøker

Mener du at du har fått et økonomisk tap på grunn av en skade som skyldes svikt ved behandling i helsetjenesten? Her har vi samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Søke erstatning

Informasjon til deg som vurderer å søke erstatning etter pasientskade.

Lite bilde for søkeresultattreff

Saksbehandlingen

Informasjon om blant annet saksbehandlingstid, hvordan saksbehandlingen foregår og bruk av sakkyndige.

Lite bilde for søkeresultattreff

Beregne erstatning

Skjema og informasjon som gjelder beregning av erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Eksempler på saker

Her kan du lese om typiske saker som har fått medhold eller avslag hos oss. Eksemplene er hentet fra ulike medisinske områder.

Lite bilde for søkeresultattreff

Utvalgte skadeområder

Eksempler på saker vi har behandlet og informasjon om erstatning knyttet til forskjellige tema.

Lite bilde for søkeresultattreff

Legemiddelskade

Hvis du mener at du har fått en skade i forbindelse med bruk eller utprøving av legemiddel, kan du kreve erstatning i NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Skjema

Du kan signere og sende inn søknad om erstatning digitalt. Du finner veiledning om hvordan du gjør det inne i skjemaet. Alle andre skjemaer må skrives ut, signeres og sendes i posten. Du kan også sende inn skjemaene gjennom Min side.

Lite bilde for søkeresultattreff

Brosjyrer

Last ned brosjyre for erstatningssøker, helsepersonell og legemiddelskader.