Tilskuddsplikt for privat helsetjeneste

Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til NPE. Tilskuddsordningen fungerer som en profesjonsforsikring for privat helsetjeneste. Her har vi samlet informasjon til helsepersonell om denne tilskuddsordningen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sjekk om du har meldeplikt til NPE

Ved å svare på noen enkle spørsmål her, kan du få en pekepinn på om du har melde- og tilskuddsplikt til NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Innmelding, oppdatering og utmelding

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Her finner du informasjon om hvem som har meldeplikt, hvordan du registrerer og oppdaterer informasjon, og hvordan vi fakturerer.

Lite bilde for søkeresultattreff

Priser og faktura

Her finner du informasjon om hva tilskuddsordningen omfatter, hvilke kostnader som dekkes, og faktura- og betalingsinformasjon.

Lite bilde for søkeresultattreff

Avgrensninger om meldeplikten

Her finner du informasjon om hvem som skal melde inn og betale tilskudd til NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kollektivavtaler

NPE har inngått kollektivavtaler med flere foreninger. Her kan du lese mer om hva en kollektivavtale er, og hvilke foreninger som har en slik kollektivavtale.

Lite bilde for søkeresultattreff

Informasjon for profesjonsgrupper

Her finner du informasjon om tilskuddsordningen for individuelle profesjonsgrupper. Den generelle informasjonen om tilskuddsordningen som du finner i menypunktene over, gjelder også for profesjonsgruppene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Informasjon om ordningen og regelverk

Her finner du informasjon om regelverket knyttet til tilskuddsordningen for privat helsetjeneste.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kontakt oss for spørsmål om tilskuddsplikten

Trenger du råd og veiledning knyttet til tilskuddsordningen, eller trenger du hjelp til å finne ut hva dere skal betale i tilskudd? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.