Tilskuddsplikt for privat helsetjeneste

Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til NPE. Tilskuddsordningen dekker kostnader til å utrede erstatningssakene. I tillegg dekker den utbetaling av erstatning til pasienter og pårørende. Her har vi samlet informasjon til helsepersonell om denne tilskuddsordningen.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 27. august 2018

Del artikkel på startsiden

Sjekkliste for oppdatering av informasjon

Er du usikker på hvordan du skal gå frem for å oppdatere informasjonen om din virksomhet? Her finner du en oversikt over hva du trenger å gjøre, og lenker til skjemaer du skal bruke. Fristen for å oppdatere informasjonen er 1. februar. Faktura for 2019 sendes ut i begynnelsen av mars.

da752e59a0bf464480ec335ad00e6e68.aspx

Innmelding, oppdatering og utmelding

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Her finner du informasjon om hvem som har meldeplikt, hvordan du registrerer og oppdaterer informasjon, og hvordan vi fakturerer.

f3a77a152663492aaa2b6a089b5586f8.aspx

Priser og faktura

Her finner du informasjon om hva tilskuddsordningen omfatter, hvilke kostnader som dekkes, og faktura- og betalingsinformasjon.

2450cc3fb680494193ca3a873e31db4f.aspx

Avgrensninger om meldeplikten

Her finner du informasjon om hvem som skal melde inn og betale tilskudd til NPE.

519fd79f3e2b4aa6bfacf476006e23d9.aspx

Kollektivavtaler

NPE har inngått kollektivavtaler med flere foreninger. Her kan du lese mer om hva en kollektivavtale er, og hvilke foreninger som har en slik kollektivavtale.

0b1b6156cece4212837bc99282e8b03b.aspx

Informasjon for profesjonsgrupper

Her finner du informasjon om tilskuddsordningen for individuelle profesjonsgrupper. Den generelle informasjonen om tilskuddsordningen som du finner i menypunktene over, gjelder også for profesjonsgruppene.

08ad1e3d862e4500b4a0f2ee80f708a3.aspx

Regelverk

Her finner du informasjon om regelverket knyttet til tilskuddsordningen for privat helsetjeneste.

19c7adf86ab74027ba86e64e55a3618e.aspx

Statistikk

Vi har en stor database med informasjon hvor vi kan ta ut en rekke forskjellige statistikker. Basert på statistikken vår utarbeider vi blant annet en årlig en rapport for privat helsetjeneste, der vi går gjennom sakene som omhandler behandling i...

9fb4aeb37c1d446786a54794c9d438d8.aspx

Skjema

Her finner du inn- og utmeldingsskjema for tilskuddsordningen i privat helsetjeneste. 

3d5f58cea8d24ff0af07a837be10f38a.aspx

Kontakt oss for spørsmål om tilskuddsplikten

Trenger du råd og veiledning knyttet til tilskuddsordningen, eller trenger du hjelp til å finne ut hva dere skal betale i tilskudd? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.