Om NPE

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. august 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjonen vår, som adresser, telefonnummer og e-post.

Lite bilde for søkeresultattreff

Organisasjon

Her finner du generell informasjon om Norsk pasientskadeerstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Jobb i NPE

Ansatte som behandler erstatningskrav har en variert bakgrunn, blant annet fra jus, helsefag og samfunnsfag. Vi har også dyktige medarbeidere innen statistikk, arkiv/dokumenthåndtering, kommunikasjon, økonomi og IKT. I tillegg har NPE tilknyttet...

Lite bilde for søkeresultattreff

Innsyn og postjournal

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, offentleglova, gir enhver rett til innsyn i forvaltningens dokumenter og journaler.

Lite bilde for søkeresultattreff

Personvernerklæring

Her finner du generell informasjon om hvordan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientsikkerhet

En viktig oppgave for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenestene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikk

Fra statistikkdatabasen vår, med mer enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagt statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader.

Lite bilde for søkeresultattreff

Presse

Kommunikasjonsavdelingen svarer på henvendelser fra journalister og bistår med bakgrunnsinformasjon og statistikker fra NPEs omfattende saksregister. 

Lite bilde for søkeresultattreff

Brosjyrer

Her finner du pdf-versjoner av vårt brosjyremateriell. Ønsker du å få tilsendt trykte versjoner, ber vi deg kontakte vårt servicesenter på telefon 22 99 45 00.

Lite bilde for søkeresultattreff

Lenker

Her finner du lenker til relevante nettsider.

Lite bilde for søkeresultattreff

Aktuelt

Her finner du nyheter og pressemeldinger fra NPE.