Om NPE

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

Del artikkel på startsiden

e4ba8a75f7204346add0d313f0892a14.aspx

Aktuelt

Her finner du nyheter og pressemeldinger fra NPE.

89a29eef5a2c42469b50819fd547ab94.aspx

Organisasjon

Her finner du generell informasjon om Norsk pasientskadeerstatning.

5d331bc17fda45978e30268199878a73.aspx

Kontakt oss

Trenger du råd og veiledning, eller hjelp til å fylle ut skademeldingsskjemaet? Ring oss, vi hjelper deg gjerne.

c780ed33d0594a9a85625c68c315cfe2.aspx

Innsyn og postjournal

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, offentleglova, gir kvar og ein rett til innsyn i forvaltninga sine dokument og journalar.

a450aa88173e4241992df0d312121b56.aspx

Klarspråk

Her finner du informasjon om klarspråkarbeidet i NPE, og språkveilederen vår.

b4748fe2697a4c1c9713ba6cd17fcc0f.aspx

Jobb i NPE

Ansatte som behandler erstatningskrav har en variert bakgrunn, blant annet fra jus, helsefag og samfunnsfag. Vi har også dyktige medarbeidere innen statistikk, arkiv/dokumenthåndtering, kommunikasjon, økonomi og IKT. I tillegg har NPE tilknyttet...

90e52bfb983943e68974bdc6692f2e1c.aspx

Presse

Kommunikasjonsavdelingen svarer på henvendelser fra journalister og bistår med bakgrunnsinformasjon og statistikker fra NPEs omfattende saksregister. 

b36cb567100947a3a1de17fbc24d31b0.aspx

Årsrapporter

Årsrapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som skjedde sist år og peker på noen av de utfordringer vi ser i tiden framover.

28e8bc4e946f43b29fc388a3319efcbb.aspx

Brosjyrer

Her finner du pdf-versjoner av vårt brosjyremateriell. Ønsker du å få tilsendt trykte versjoner, ber vi deg kontakte vårt servicesenter på telefon 22 99 45 00.

f984c7a94900421ba7668f96f0806cb6.aspx

Lenker

Her finner du lenker til relevante nettsider.