Om NPE

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. august 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_200730065_320.jpg

Aktuelt

Her finner du nyheter og pressemeldinger fra NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_104621075_320.jpg

Organisasjon

Her finner du generell informasjon om Norsk pasientskadeerstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/saksbehandling/nettside-digital-skademelding-1.jpg

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjonen vår, som adresser, telefonnummer og e-post.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/norgeslover2_3201.jpg

Innsyn og postjournal

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, offentleglova, gir enhver rett til innsyn i forvaltningens dokumenter og journaler.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/shutterstock_519282091.jpg

Personvernerklæring

Her finner du generell informasjon om hvordan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/pasientsikkerhet/shutterstock_126288149.jpg

Pasientsikkerhet

En viktig oppgave for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenestene.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/sprak-og-klarsprak/spraakveileder-forsidebilde-320.jpg

Klarspråk

Her finner du informasjon om klarspråkarbeidet i NPE, og språkveilederen vår.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_166600259_320.jpg

Jobb i NPE

Ansatte som behandler erstatningskrav har en variert bakgrunn, blant annet fra jus, helsefag og samfunnsfag. Vi har også dyktige medarbeidere innen statistikk, arkiv/dokumenthåndtering, kommunikasjon, økonomi og IKT. I tillegg har NPE tilknyttet...

/globalassets/bildearkiv/presse/nrk_dagsrevyen_januar_2015_320.jpg

Presse

Kommunikasjonsavdelingen svarer på henvendelser fra journalister og bistår med bakgrunnsinformasjon og statistikker fra NPEs omfattende saksregister. 

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_126278537.jpg

Statistikk

Fra statistikkdatabasen vår, med mer enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagt statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_258191714_320.jpg

Årsrapporter

Årsrapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som skjedde sist år og peker på noen av de utfordringer vi ser i tiden framover.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_289568558_320.jpg

Brosjyrer

Her finner du pdf-versjoner av vårt brosjyremateriell. Ønsker du å få tilsendt trykte versjoner, ber vi deg kontakte vårt servicesenter på telefon 22 99 45 00.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_243466549_320.jpg

Lenker

Her finner du lenker til relevante nettsider.