Beregning av erstatning til barn

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

I orienteringen vil du finne informasjon om hvordan vi beregner erstatningen, med bakgrunn i når skaden skjedde og hvilket regelverk som gjelder.

Hvis skaden skjedde etter 01.03.2018 vil ny lovbestemmelse om inntektstapserstatning for barn gjelde. Barnet vil da få beregnet menerstatning på samme måte som for voksne.

Hvis skaden skjedde før 01.03.2018 vil tidligere lovbestemmelse om standarderstatning for barn under 16 år gjelde.