Erstatning ved vaksineskade

NPE behandler erstatningskrav som gjelder skader etter alle vaksiner i Norge, også koronavaksinen.

Skriv ut Nynorsk | English | 6. januar 2021

Myndighetene ønsker at befolkningen skal la seg vaksinere for å unngå spredning av smittsomme sykdommer. Derfor har staten laget et nasjonalt vaksinasjonsprogram, som den er ansvarlig for.

Erstatning etter vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet

Vaksiner som inngår i det nasjonale programmet er såkalte anbefalte vaksiner. I dag omfatter dette:

Les også forskrift om programvaksinene.

Det er egne regler for årsaker og bevis som gjør det lettere å få erstatning ved skader av de anbefalte vaksinene, enn ved andre vaksiner.

Du har krav på erstatning så lenge vaksinen i vaksineprogrammet kan være årsak til skaden, og det ikke finnes én eller flere andre mer sannsynlige årsaker.

Du kan lese mer om vaksiner og vaksinasjon på Folkehelseinstituttets nettsider.

Erstatning etter andre vaksineskader

Eksempler på andre vaksiner er de du tar frivillig. Det kan være vaksine ved forretnings- og feriereiser, vaksine mot skogflått og rabies m.m.

Når det gjelder bivirkningsskader etter disse vaksinene, er utgangspunktet at du har krav på erstatning dersom vaksinen mest sannsynlig har forårsaket en skade. Du har rett til erstatning uavhengig av om det er noe galt med vaksinen, eller om det har vært svikt ved gjennomføringen av vaksinasjonen.

For å finne svar på om vaksinen har forårsaket en skade benytter vi blant annet sakkyndige spesialister innenfor vaksinefeltet, nevrologi, infeksjonssykdommer og indremedisin.

I disse sakene gjelder de samme kravene til sammenheng mellom skade og behandling som i øvrige pasientskadesaker.

NPE behandler erstatningskrav på vegne av vaksineprodusentene

Det er to lover som kan dekke erstatning etter vaksineskader i Norge. Den ene er pasientskadeloven. Den dekker vaksiner som inngår i det nasjonale vaksineprogrammet.

Den andre er produktansvarsloven, som inneholder et eget kapittel om legemiddelansvar. Den dekker vaksiner som ikke inngår i det nasjonale vaksineprogrammet.

NPE behandler også erstatningskrav på vegne av legemiddelprodusentene, via Legemiddelforsikringen. Dette gjelder alle legemiddelskader, også vaksineskader som for eksempel reisevaksiner og flåttvaksine.

Produsentene av vaksiner er forsikret

Legemiddelforsikringen er en obligatorisk ordning som sørger for at alle med produktansvar for legemidler i Norge betaler inn en sum hvert år. På den måten er legemiddelprodusenter dekket gjennom en pliktig forsikring.

Legemiddelforsikringen har satt ut jobben med å behandle krav om erstatninger til NPE. Det er Legemiddelforsikringen som betaler ut den erstatningen NPE anbefaler.