Erstatning ved vaksineskade

NPE behandler erstatningskrav som gjelder skader etter alle vaksiner i Norge, også koronavaksinen.

Skriv ut Nynorsk | English | 20. januar 2022

Myndighetene ønsker at befolkningen skal la seg vaksinere for å unngå spredning av smittsomme sykdommer. Derfor har staten laget et nasjonalt vaksinasjonsprogram, som den er ansvarlig for.

Erstatning etter vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet

Vaksiner som inngår i det nasjonale programmet er såkalte anbefalte vaksiner. I dag omfatter dette:

Det er egne regler for årsaker og bevis som gjør det lettere å få erstatning ved skader av de anbefalte vaksinene, enn ved andre vaksiner. Reglene finner du i pasientskadeloven.

Du har krav på erstatning så lenge vaksinen i vaksineprogrammet kan være årsak til skaden, og det ikke finnes én eller flere andre mer sannsynlige årsaker.

Vær klar over at grensen som vanligvis gjelder i saksbehandlingen vår, om at behandlingsskaden skal ha ført til et økonomisk tap på minst 10 000 kroner, ikke gjelder for saker som gjelder følger av koronavaksinen. Da dekker NPE utgifter skaden har ført til fra første krone, dersom de øvrige vilkårene er oppfylt. Se mer om hva som skal til for å få erstatning her.

Erstatning etter andre vaksineskader

Eksempler på andre vaksiner er de du tar frivillig. Det kan være vaksine ved forretnings- og feriereiser, vaksine mot skogflått og rabies m.m.

Når det gjelder bivirkningsskader etter disse vaksinene, er utgangspunktet at du har krav på erstatning dersom vaksinen mest sannsynlig har forårsaket en skade. Du har rett til erstatning uavhengig av om det er noe galt med vaksinen, eller om det har vært svikt ved gjennomføringen av vaksinasjonen.

For å finne svar på om vaksinen har forårsaket en skade benytter vi blant annet sakkyndige spesialister innenfor vaksinefeltet, nevrologi, infeksjonssykdommer og indremedisin.

I disse sakene gjelder de samme kravene til sammenheng mellom skade og behandling som i øvrige pasientskadesaker.

Erstatning for legemiddelskader

NPE behandler også erstatningskrav på vegne av legemiddelprodusentene, via Legemiddelforsikringen. Dette gjelder alle legemiddelskader, også vaksineskader som for eksempel reisevaksiner og flåttvaksine.