Studentoppgaver

Her har vi samlet oppgaver og artikler fra studenter.

Skriv ut Nynorsk | English | 30. august 2019

Master- og hovedoppgaver

 • Årsaker, konsekvenser og forebygging av uønskede hendelser ved MR, CT og konvensjonelle røntgenundersøkelser.
  Masteroppgave av Åshild Margrethe Bose. NMBU 2018.
  Les mer (pdf)

 • Forsinket diagnostikk av hudkreft - Årsaker, konsekvenser og forbedringspotensialer.
  Masteroppgave av Sofia Sand. NMBU 2017.
  Les mer (pdf)

 • Forsinket diagnostikk av kreftsykdom hos eldre.
  Masteroppgave av Marte Andersen. NMBU 2017.
  Les mer (pdf)

 • Documentation and disclosure of adverse events that lead to patient injury.
  Hovedoppgave av Susanne Skjervold Smeby. NTNU, desember 2014.
  Les mer (pdf)

Andre studentoppgaver

 

 • Manglende dokumentasjon som viktig faktor for medhold hos Norsk Pasientskadeerstatning.
  Studentoppgave av Solveig Styve. Universitetet i Oslo , oktober 2016.
  Les mer (pdf)

 • Pasientsikkerhet og smittevern - "Plan for kvalitet og pasientsikkerhet ved sykehus A".
  Semesteroppgave av Unni Trondsen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, desember 2015.
  Les mer (pdf)

 • Pasientsikkerhet og smittevern - "Et pasientsikkert sykehus A".
  Semesteroppgave av Maren Kristine Pettersen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, desember 2015.
  Les mer (pdf)

 • Pasientsikkerhet og smittevern.
  Semesteroppgave av Lise Knatterud Wold. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, desember 2015
  Les mer (pdf)