Sakkyndig spesialist for NPE

Her finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist, og kurs vi holder for sakkyndige.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 16. mars 2017

Del artikkel på startsiden

61ff79b761614e47af69fc9d95922db5.aspx

Arbeid som sakkyndig

Vi trenger flere eksterne sakkyndige i en rekke spesialiteter (leger og annet helsepersonell). Les mer om hva arbeidet innebærer.

Intern invaliditetstabell

NPE har laget en intern tabell for fastsettelse av medisinsk invaliditet. Vi har nå revidert tabellen for kvinnelige kjønnsorganer.

82a5bb3bba1a4e7eae76fbc370a96e8c.aspx

Support og pålogging for digitalt arbeid

Her finner du informasjon om hvordan du som sakkyndig vil jobbe med vårt digitale saksbehandlingssystem, Isak.

Kurs for sakkyndige spesialister

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".