Sakkyndig spesialist for NPE

Her finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist, og kurs vi holder for sakkyndige.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Arbeid som sakkyndig

Vi trenger flere eksterne sakkyndige i en rekke spesialiteter (leger og annet helsepersonell). Les mer om hva arbeidet innebærer.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kurs for sakkyndige spesialister

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".

Lite bilde for søkeresultattreff

Intern invaliditetstabell

NPE har laget en intern tabell for fastsettelse av medisinsk invaliditet. Vi har nå revidert tabellen for kvinnelige kjønnsorganer.

Lite bilde for søkeresultattreff

Support og pålogging for digitalt arbeid

Her finner du informasjon om hvordan du som sakkyndig vil jobbe med vårt digitale saksbehandlingssystem, Isak.