Bilder

Skriv ut Nynorsk | English | 23. august 2022

NPE skal krediteres ved bruk av portrettene.

Bilder for nedlasting
Bildene har en oppløsning på 300 dpi for magasintrykk.

Rolf Gunnar Jørstad
direktør

300 dpi
Rolf Gunnar Jørstad
direktør

300 dpi
Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør

300 dpi
Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør

300 dpi
Torill Svoldal Stæhr
senior kommunikasjonsrådgiver

300 dpi
Torill Svoldal Stæhr
senior kommunikasjonsrådgiver

300 dpi

Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør

300 dpi

Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør

300 dpi