Statistikk

Fra statistikkdatabasen vår, med mer enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagt statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. June 2019

Small thumbnail from the picture of search result

Kontakt statistikkavdelingen

Ønsker du annen type statistikk enn den vi har lagt ut, eller har spørsmål til statistikken som er publisert, hjelper vi deg gjerne.

Small thumbnail from the picture of search result

Statistikk

Her finner du nøkkeltall i pasientskadesakene: mottatte saker og vedtak/utbetalinger fordelt på behandlingssted og medisinske områder.

Small thumbnail from the picture of search result

Statistikkportal for helsepersonell

Som et tilbud til de som jobber i helsetjenesten har vi laget en statistikkportal for pasientskadesaker. Her finner du oppdaterte tall for ditt sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak, og nøkkeltall for hele landet.

Small thumbnail from the picture of search result

Rapport for regionale helseforetak

Not available in english

Small thumbnail from the picture of search result

Rapport for privat helsetjeneste

Not available in english

Small thumbnail from the picture of search result

Articles on medical topics

Not available in english

Small thumbnail from the picture of search result

Kort om...

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.