Statistikk

Fra statistikkdatabasen vår, med mer enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagt statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. June 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_126278537.jpg

Statistikk

Her finner du nøkkeltall i pasientskadesakene: mottatte saker og vedtak/utbetalinger fordelt på behandlingssted og medisinske områder.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_195092528_320.jpg

Statistikkportal for helsepersonell

Som et tilbud til de som jobber i helsetjenesten har vi laget en statistikkportal for pasientskadesaker. Her finner du oppdaterte tall for ditt sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak, og nøkkeltall for hele landet.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_26939920_320.jpg

Rapport for regionale helseforetak

Not available in english

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_241522291_320.jpg

Rapport for privat helsetjeneste

Not available in english

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_145714808_320.jpg

Articles on medical topics

Not available in english

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/kort-om...illustrasjonsbilde-500x385-177008855.jpg

Kort om...

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_243466549_320.jpg

Kontakt statistikkavdelingen

Ønsker du annen type statistikk enn den vi har lagt ut, eller har spørsmål til statistikken som er publisert, hjelper vi deg gjerne.