Statistikk og temaartikler

Her finner du statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader.

Small thumbnail from the picture of search result

Statistikk

Her finner du nøkkeltall i pasientskadesakene: mottatte saker og vedtak/utbetalinger fordelt på behandlingssted og medisinske områder.

Small thumbnail from the picture of search result

Statistikkportal for helsepersonell

Statistikkportalen er tatt ned. Vi arbeider for å få til en ny løsning.

Small thumbnail from the picture of search result

Rapport for regionale helseforetak

Not available in english

Small thumbnail from the picture of search result

Rapport for privat helsetjeneste

Not available in english

Small thumbnail from the picture of search result

Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.