Statistikk og temaartikler

Her finner du statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader. Vi har en egen portal som du kan logge deg inn på.

Small thumbnail from the picture of search result

Statistikk

Her finner du nøkkeltall i pasientskadesakene: mottatte saker og vedtak/utbetalinger fordelt på behandlingssted og medisinske områder.

Small thumbnail from the picture of search result

Statistikkportal for helsepersonell

Som et tilbud til de som jobber i helsetjenesten har vi laget en statistikkportal for pasientskadesaker. Her finner du oppdaterte tall for ditt sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak, og nøkkeltall for hele landet.

Small thumbnail from the picture of search result

Rapport for regionale helseforetak

Not available in english

Small thumbnail from the picture of search result

Rapport for privat helsetjeneste

Not available in english

Small thumbnail from the picture of search result

Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.