Fysioterapeuter

Mer informasjon om tilskuddsplikten for deg som er fysioterapeut. Her finner du svar på mange spørsmål vi får fra fysioterapeuter.

Print Bokmål | Nynorsk | 11. June 2019

Small thumbnail from the picture of search result

Jobber du både privat og offentlig?

Her finner du mer informasjon.

Small thumbnail from the picture of search result

Refusjon fra HELFO/NAV

Hva betyr dette for din virksomhet?

Small thumbnail from the picture of search result

Tilskudd eller driftstilskudd?

Hva betyr begrepene for deg som fysioterapeut?

Small thumbnail from the picture of search result

Gruppetrening/treningsveiledning

Gruppetrening regnes normalt ikke som helsehjelp og faller utenfor pasientskadeloven.

Small thumbnail from the picture of search result

Alternativ behandling

Her kan du lese mer om bruk av alternativ behandling for deg som fysioterapeut, og hvordan det påvirker meldeplikten.

Small thumbnail from the picture of search result

Veiledet praksis/turnus

Her finner du informasjon om meldeplikt ved veiledet praksis.