Behandling i utlandet – avslag

En mann ble behandlet på sykehus i utlandet etter en badeulykke. Siden nødvendig behandling i EU og EØS ble dekket av folketrygden, mente mannen at han burde kunne søke om pasientskadeerstatning hos oss. Han fikk ikke medhold fordi slik behandling ikke dekkes av pasientskadeloven.

Skriv ut Nynorsk | English | 5. januar 2018

Mannen fikk en alvorlig skade i ryggen under en badeulykke i utlandet. Han ble behandlet ved det offentlige sykehuset på stedet. Han var lammet i bena, men hadde full funksjon i armene da han ble innlagt, og frem til ryggoperasjonen dagen etter. Etter operasjonen, hadde han fått en ytterligere skade av ryggmargen, og var lammet fra halsen og ned.

Vurderingen vår
Skaden skjedde ved opphold på et sykehus i EU. Reglene for europeisk helsetrygdkort gir pasienter rett til dekning av utgifter til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med innbyggerne i landet en oppholder seg i. For nordmenn gjelder dette i alle EU-land og EØS-landet Sveits.

Nordmenn som får behandling i utlandet, kan ikke søke om erstatning hos oss. Pasientskadeloven dekker bare behandling i utlandet, dersom det offentlige på forhånd har inngått avtale med behandlingsstedet gjennom tilskudd eller avtale om kjøp av tjenester. Et eksempel er når pasienter med ventelistegaranti sendes til behandling i utlandet.

Behandlingen etter badeulykken gir ikke rett til erstatning fra oss, selv om det utenlandske sykehuset i etterkant får refundert utgiftene sine av den norske folketrygden. Ordningen med pasientskadeerstatning er en nasjonal rettighet som til nå stort sett bare finnes i de nordiske landene.

Mannen har ikke rett til erstatning.