Brudd i finger – sen behandling - avslag

En jente var innblandet i en trafikkulykke og fikk brudd i en finger. Hun ble operert etter tolv timer. Resultatet var at to ledd av fingeren måtte amputeres. Foreldrene mente hun ble operert for sent. Vi vurderte saken og jenta fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 15. desember 2017

Jenta ble påkjørt av en lastebil. Hun kom fram til sykehuset, og ble undersøkt i åttetiden samme kveld. Det ble konstatert et åpent brudd i den høyre lillefingeren.

Fingeren ble lagt i bøyd stilling med en kompresjonsbandasje i påvente av behandlingen. Journalnotat fra klokken tre samme natt, beskrev skader og utstikkende benfragment på det midterste fingerbenet. Morgenen etter ble jenta operert, og feilstillingen i bruddet rettet opp.

Ved kontroll av fingeren to dager senere, var en del av vevet i fingeren dødt. Det førte til at man måtte amputere fingeren fra det midterste fingerbenet og ut til tuppen.

Foreldrene mente at deler av lillefingeren måtte amputeres fordi jenta måtte vente for lenge på behandling etter trafikkulykken. Da hun ble operert først tolv timer etter at hun kom til legevakten, var det for sent å redde fingeren. Foreldrene mente at hvis operasjonen hadde vært gjort straks etter at hun kom inn, kunne hele lillefingeren vært reddet.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i ortopedisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var lite sannsynlig at fingeren kunne vært reddet hvis man hadde operert tidligere. Behandlingen og oppfølgingen var etter god medisinsk praksis. At jenta måtte vente i tolv timer før hun ble operert, er vanlig på en akuttavdeling. Jenta ble derfor prioritert for operasjon om morgenen. Kirurgene prøvde å redde fingeren, men på grunn av at skaden var stor, og sirkulasjonen kraftig nedsatt i de ytterste leddene, var det ikke mulig.

Vi konkluderte med at det ikke var svikt i behandlingen som førte til amputasjonen, men bruddskaden i seg selv.

Jenta har ikke rett til erstatning.