Ryggkirurgi – prolapsoperasjon – avslag

En kvinne søkte erstatning etter at hun var operert for prolaps mellom de samme virvlene i ryggen flere ganger, uten at hun ble noe bedre. Hun mente at prolapsene ikke ble skikkelig fjernet. Til slutt måtte virvlene avstives. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. januar 2018

Kvinnen fikk påvist en stor prolaps nederst i lenderyggen (mellom virvel L4 og L5). Nevrokirurgen fant at det var grunnlag for å operere henne med mikrokirurgi for å fjerne prolapsen. Bare noen uker senere fikk hun nye smerter og ny undersøkelse med MR viste at prolapsen hadde kommet tilbake. Hun ble operert på nytt, men prolapsen kom tilbake enda en gang.

Siden kvinnen heller ikke ble smertefri etter den siste operasjonen, fant man at det var nødvendig å avstive ryggen med å sette inn et implantat i skiverommet mellom disse to virvlene. Dette lindret ryggsmertene.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i nevrokirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var grunnlag for å gjøre alle de tre operasjonene for å fjerne prolapsene. Kvinnen hadde store smerter hver gang prolapsene kom tilbake. Alle operasjonene ble gjort etter god medisinsk praksis. Det var ikke slik at prolapsen ikke ble fjernet tilstrekkelig ved inngrepene. I ti prosent av tilfellene kommer det tilbakefall etter første operasjon.

Siden operasjon av tilbakefallsprolaps ikke alltid er vellykket, er det vanlig å avstive mellom virvlene slik man til slutt gjorde i dette tilfellet.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.