Hva dekker erstatningen?

Her finner du informasjon om hva vi dekker ved erstatning for pasientskade.

Skriv ut Del 9. januar 2019

Nynorsk versjon

Del artikkel på startsiden

Erstatningen skal beregnes etter lov om skadeserstatning og praksis fra domstolene. I venstremenyen finner du informasjonskriv om hvordan vi fastsetter erstatningen.

Vi dekker først og fremst ditt økonomiske tap som følge av behandlingsskaden. Du kan ikke få erstatning for "tort og svie".

Dersom du får medhold i kravet ditt om erstatning, har du først og fremst krav på å få dekket direkte tap eller utgifter du har fått som følge av skaden. Har du blitt arbeidsufør som følge av skaden, dekker vi tapt inntekt. Vi vil også kunne dekke nødvendige og rimelige utgifter. Det er derfor viktig at du tar vare på aktuelle kvitteringer.

Hvis du har fått en varig og betydelig skade, det vil si over 15 prosent medisinsk invaliditet, kan du ha rett til menerstatning. Menerstatning er en økonomisk kompensasjon for den tapte livsutfoldelsen som skyldes skaden.

Vi vil veilede deg underveis om hvordan vi går fram for å finne riktig erstatning.

Beregning av erstatningen er helt individuell. Vi kan derfor ikke si noe generelt om hvor stor erstatningen blir etter en bestemt skade.