Lang saksbehandlingstid

Du må dessverre regne med lang ventetid før vi begynner å behandle søknaden din.

Skriv ut Nynorsk | English | 23. mai 2024

Vi opplever stor pågang av søknader om erstatning for tiden. Det betyr at du som erstatningssøker må regne med lang ventetid før vi starter med å behandle saken din.

Vanligvis får vi startet behandlingen av saken din innen syv måneder, men noen ganger kan det også gå lenger tid enn det.

Vi tar kontakt med deg

Stadig flere får svar på søknaden sin om erstatning hvert år. Samtidig er det også flere som søker erstatning. Derfor vokser dessverre køen av saker hos oss. Når vi begynner å behandle saken din, tar vi kontakt med deg. 

Hvordan saksbehandlingen foregår

Hvis du lurer på hvordan saksgangen er hos oss eller vil lese om ventetid, finner du detaljert informasjon om dette her.