Saksbehandlingen

Informasjon om blant annet saksbehandlingstid, hvordan saksbehandlingen foregår og bruk av sakkyndige.

Lite bilde for søkeresultattreff

Min side

Har du sendt inn søknad om erstatning, kan du følge saken din på Min side. Advokater kan bruke Min side på vegne av klientene sine.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ventetid og hvordan saksbehandlingen foregår

Kort forklart hvordan saksgangen hos oss foregår og hvor lang tid det vil ta å behandle saken din.

Lite bilde for søkeresultattreff

Bruk av sakkyndige

Vi er avhengig av gode og relevante sakkyndige vurderinger for å fatte riktige vedtak i sakene våre. Hvordan blir sakkyndige valgt, hva er en god sakkyndig vurdering, og når kan det være aktuelt å bruke utenlandske sakkyndige?

Lite bilde for søkeresultattreff

Bruk av advokat

Når du søker om erstatning får du nødvendig hjelp fra oss, og vil normalt ikke ha bruk for advokathjelp. Likevel vil utgiftene til advokat bli dekket i noen tilfeller. Hvis du har advokat som representerer deg, vil all korrespondanse og kontakt gå direkte til advokaten. Jobben til advokaten er så å formidle kopier av brev og annen informasjon...

Lite bilde for søkeresultattreff

Klage på vedtak eller gjenoppta en sak

Her ser du hvordan du klager på et vedtak. Du finner også informasjon om det å gjenoppta en sak.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fagnotater og regelverk

Interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer.