Saksbehandlingen

Her finner du informasjon om blant annet saksbehandlingstid, hvordan saksbehandlingen foregår og bruk av sakkyndige.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 6. september 2016

Del artikkel på startsiden

Min side

Har du sendt inn søknad om erstatning, kan du følge saken din på Min side.

Saksbehandlingstid

Her ser du hvor lang tid saksbehandlingen tar i gjennomsnitt.

e4ba8a75f7204346add0d313f0892a14.aspx

Saksbehandlingen skritt for skritt

Her kan du lese mer om saksgangen, fra vi mottar søknadsskjemaet og fram til saken er ferdigbehandlet.

61ff79b761614e47af69fc9d95922db5.aspx

Bruk av sakkyndige

Vi er avhengig av gode og relevante sakkyndige vurderinger for å fatte riktige vedtak i sakene våre. Hvordan blir sakkyndige valgt, hva er en god sakkyndig vurdering, og når kan det være aktuelt å bruke utenlandske sakkyndige?

Klage på vedtak eller gjenoppta en sak

Her ser du hvordan du klager på et vedtak. Du finner også informasjon om det å gjenoppta en sak.