Saksbehandlingen

Her finner du informasjon om blant annet saksbehandlingstid, hvordan saksbehandlingen foregår og bruk av sakkyndige.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/min-side/2019-min-side-logo-med-navn.png

Min side

Har du sendt inn søknad om erstatning, kan du følge saken din på Min side.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/saksbehandling/nettside-digital-skademelding-1.jpg

Saksbehandlingstid

Her ser du hvor lang tid saksbehandlingen tar i gjennomsnitt.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_200730065_320.jpg

Saksbehandlingen skritt for skritt

Her kan du lese mer om saksgangen, fra vi mottar søknadsskjemaet og fram til saken er ferdigbehandlet.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_26945086_320.jpg

Bruk av sakkyndige

Vi er avhengig av gode og relevante sakkyndige vurderinger for å fatte riktige vedtak i sakene våre. Hvordan blir sakkyndige valgt, hva er en god sakkyndig vurdering, og når kan det være aktuelt å bruke utenlandske sakkyndige?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/saksbehandling/klage_paa_vedtak-144790849.jpg

Klage på vedtak eller gjenoppta en sak

Her ser du hvordan du klager på et vedtak. Du finner også informasjon om det å gjenoppta en sak.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/pasientskaderett_320.jpg

Fagnotater

Her finner du interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_169835603_320.jpg

Regelverk

Alle pasientskader som har skjedd etter 1.1.2009 behandles etter pasientskadeloven. For skader som har skjedd tidligere gjelder andre regler, avhengig om det er privat eller offentlig sektor. Her finner du omtale av det regelverket NPE bruker, i...