Erstatning for personer med ADHD

Her er informasjon til deg som vurderer å søke om erstatning i forbindelse med ADHD.

Skriv ut Nynorsk | English | 18. juni 2024

Hva gir rett til erstatning?

Hvis feilbehandling i helsetjenesten har ført til økonomiske konsekvenser for deg, kan du ha krav på erstatning. Eksempler på dette kan være at

  • du har fått økte utgifter til behandling
  • du ikke har fullført utdanning
  • du har falt ut av arbeidslivet

Gir forsinket diagnose av ADHD rett til erstatning?

Forsinket diagnose gir ikke automatisk rett til erstatning. Grunnen er at kunnskapen om ADHD, og hvordan man setter diagnosen, har endret seg mye opp gjennom årene.

Når vi skal vurdere om du har fått feil behandling, skal vi se på hva helsetjenesten visste om ADHD på det tidspunktet du fikk behandlingen, ikke det vi vet om ADHD i dag.

Det å ha fått ADHD gir ikke rett til erstatning i seg selv. Det er bare de økonomiske konsekvensene av en feilbehandling som dekkes av NPE.

Hvor har hjelpen sviktet?

Vi kan gi erstatning for feilbehandling hos for eksempel barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), distriktspsykiatrisk senter (DPS) og fastlege.

Oppfølging fra for eksempel skole, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og barnevern er ikke regnet som helsehjelp. Manglende oppfølging derfra gir derfor som hovedregel ikke rett til erstatning fra NPE. Søker du om erstatning på grunn av feil oppfølging fra noen av disse, vil du normalt få avslag.

Hvorfor får mange avslag?

Ni av ti som søker erstatning knyttet til ADHD får avslag. I de fleste sakene er grunnen at behandlingen var riktig på det tidspunktet den ble gitt, selv om vi vurderer ADHD annerledes i dag.

Mange som kontakter oss er opptatt av å få erstatning som en anerkjennelse av de problemene de har opplevd, det en del kaller erstatning for «tort og svie». NPE kan gi erstatning for økonomisk tap og varig skade, men vi kan ikke gi erstatning som plaster på såret.

Servicesenteret

Hvis du har spørsmål om det å søke erstatning, kan du få hjelp og veiledning på servicesenteret vårt

Søke erstatning

Ønsker du å søke erstatning, kan du fylle ut søknadsskjema digitalt.