Hvem gjør hva i koronapandemien?

Det kan være vanskelig å orientere seg i helse-Norge, og skjønne hvem som egentlig gjør hva. Her gir vi en kort oversikt over noen etater som kan være aktuelle for deg i forbindelse med koronapandemien.

Skriv ut Nynorsk | English | 12. april 2021

Vi samarbeider med andre etater og fagmiljøer for å sikre at vi til enhver tid har oppdatert kunnskap om koronasituasjonen. Nedenfor er noen av de mest aktuelle, som også har oppgaver rettet mot publikum.