Ofte stilte spørsmål - koronavaksine

Skriv ut Nynorsk | English | 26. april 2021

Får jeg erstatning etter bivirkninger?

De fleste bivirkninger er milde og går over i løpet av kort tid. Slike bivirkninger gir vanligvis ikke rett til erstatning.

Alvorlige bivirkningsskader kan gi rett til erstatning. Du har krav på erstatning så lenge koronavaksinen kan være årsak til skaden, og det ikke finnes én eller flere andre mer sannsynlige årsaker.

Hvis bivirkningene ikke går over i løpet av få dager, bør du kontakte fastlegen din. Da vil du få dokumentert bivirkningene. Dette er viktig når vi skal vurdere en søknad om erstatning for vaksineskade.

Vi anbefaler deg også å melde fra om bivirkningene til Legemiddelverket

Du kan lese mer om koronavaksinen og bivirkninger på FHIs nettsider.

Hvilket søknadsskjema skal jeg velge for å søke erstatning?

Du skal velge skjemaet for pasientskade, ikke legemiddelskade. Nedenfor er noen viktige opplysninger vi ber deg fylle ut i søknadsskjemaet.

  • Når og hvor fikk du vaksinen?
  • Hvilken vaksine fikk du? (Oppgi produsent hvis du vet det)
  • Når begynte de første symptomene?
  • Hvilke symptomer fikk du?
  • Når oppsøkte du lege for disse symptomene? 

Får utlendinger, som får vaksinen i Norge, erstatning?

Personer fra andre land, som jobber eller oppholder seg i Norge og får vaksinen her, er omfattet av pasientskadeordningen og kan søke om erstatning i NPE.

Jeg er student i utlandet og lurer på om jeg skal takke ja til koronavaksinen som tilbys på studiestedet. Kan jeg få erstatning for bivirkningsskade av vaksinen?

Norske studenter i utlandet, med folkeregistrert adresse i Norge, kan få erstatning hvis de får samme vaksine der som vi gir her hjemme. Da sendes søknad om erstatning til NPE på vanlig måte.

Hvordan foregår saksbehandlingen av erstatningskrav?

Her finner du informasjon om blant annet saksbehandlingstid, Min side, hvordan saksbehandlingen foregår og bruk av sakkyndige.