Jobb i NPE

Ledige stillinger

Her finner du oversikten over ledige stillinger i NPE.

Jobben min

Det jobber rundt 160 medarbeidere i NPE. Det er fagfolk innen blant annet saksbehandling, juss, IT, kommunikasjon, økonomi og ledelse. Vi legger stor vekt på kvalitet og faglig ekspertise. Erstatningssøkeren skal være viktigst i alle ledd i...