How is it to work in NPE?

Not available in english
Small thumbnail from the picture of search result

Vacant positions

Not available in english

Small thumbnail from the picture of search result

Opprett CV

Not available in english

Small thumbnail from the picture of search result

Jobben min

Det jobber rundt 160 medarbeidere i NPE. Det er fagfolk innen blant annet saksbehandling, juss, IT, kommunikasjon, økonomi og ledelse. Vi legger stor vekt på kvalitet og faglig ekspertise. Erstatningssøkeren skal være viktigst i alle ledd i...