Organisasjon

Lite bilde for søkeresultattreff

Strategiske mål, verdier og oppgaver

Les om NPEs strategiske mål i perioden 2019-2023, visjon og verdier, og hva som er våre forskriftsfestede oppgaver.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ledelsen og organisasjonskart

NPEs ledelse og organisasjonskart.

Lite bilde for søkeresultattreff

Årsrapporter

Årsrapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som skjedde sist år og peker på noen av de utfordringer vi ser i tiden framover.

Lite bilde for søkeresultattreff

Personvernerklæring

Her finner du generell informasjon om hvordan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Lite bilde for søkeresultattreff

Finansiering av ordningen

Hvem eier NPE, og hvordan blir pasientskadeordningen finansiert?