Organisasjon

Skriv ut Del Nynorsk | English | 4. september 2018

Del artikkel på startsiden

df3e78b6c7bf4389955cb36b6c614b0b.aspx

Visjon og verdier

NPE legger stor vekt på kvalitet og faglig ekspertise. Vi ønsker å tydeliggjøre at vi i alle ledd av saksbehandlingen setter pasienten i fokus.

Strategiske mål

Her finner du NPEs strategi for virksomheten i perioden 2019-2023.

Oppgaver

NPE har tre forskriftsfestede oppgaver.

080d15cc1fe54410b3e477115d048963.aspx

Ledelsen

Direktøren har det overordnede ansvaret for NPEs virksomhet. Ledergruppen består i tillegg av avd.direktører for saksbehandlingsavdelingene, avd.direktør for administrasjon, avd.direktør for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning, og...

1ae3980aee0b4d07b88500302dfb25bb.aspx

Organisasjonskart

Oppdatert 1. februar 2019.

0aca9c86cf5c4f8eb927dbab63e60bc9.aspx

Finansiering av ordningen

Hvem "eier" NPE, og hvordan blir NPE finansiert?

Norsk pasientskadeerstatning gjennom 30 år

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble opprettet i 1988, og fyller 30 år i 2018. I anledningen jubileet har vi sett på statistikken gjennom våre 30 år med pasientskadeerstatning, og presenterer her noen milepæler fra oppstarten og frem til og med 2017.