Organisasjon

Skriv ut Del Nynorsk | English | 4. september 2018

Del artikkel på startsiden

df3e78b6c7bf4389955cb36b6c614b0b.aspx

Visjon og verdier

NPE legger stor vekt på kvalitet og faglig ekspertise. Vi ønsker å tydeliggjøre at vi i alle ledd av saksbehandlingen setter pasienten i fokus.

Strategiske mål 2015-2018

Her finner du NPEs strategi for virksomheten i perioden 2015-2018.

Oppgåver

NPE har tre forskriftsfesta oppgåver.

080d15cc1fe54410b3e477115d048963.aspx

Ledelsen

Direktøren har det overordnede ansvaret for NPEs virksomhet. Ledergruppen består i tillegg av avd.direktører for saksbehandlingsavdelingene, avd.direktør for administrasjon, avd.direktør for juridiske oppgaver o g sakkyndig utredning , og...

7cd092b1e7e7471883277e04479d2887.aspx

Organisasjonskart

Oppdatert 1. januar 2019.

0aca9c86cf5c4f8eb927dbab63e60bc9.aspx

Finansiering av ordningen

Hvem "eier" NPE, og hvordan blir NPE finansiert?

Norsk pasientskadeerstatning gjennom 30 år

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble opprettet i 1988, og fyller 30 år i 2018. I anledningen jubileet har vi sett på statistikken gjennom våre 30 år med pasientskadeerstatning, og presenterer her noen milepæler fra oppstarten og frem til og med 2017.