Ledelsen og organisasjonskart

NPEs ledelse og organisasjonskart.

Skriv ut Nynorsk | English | 18. juni 2020

Ledergruppen

Rolf Gunnar Jørstad
direktør

Kjersti Trøseid
avdelingsdirektør - leder avdeling A for pasientskadesaker

Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør - leder avdeling B for pasientskadesaker

Marit Stene Myrvåg
avdelingsdirektør - leder avdeling for
organisasjon og digitalisering

Vibeke Bugge Møllhausen
avdelingsdirektør - leder avdeling for
juridiske oppgaver og sakkyndig utredning

Øystein Solvang
kommunikasjonssjef - leder avdeling for 
kommunikasjon og servicesenter

Ragnhild Remøy
avdelingsdirektør/HR-sjef - leder avdeling for HR- og organisasjonsutvikling.

 

Organisasjonskart

Oppdatert 1. mars 2021.