Ledelsen og organisasjonskart

NPEs ledelse og organisasjonskart.

Skriv ut Nynorsk | English | 1. april 2023

Ledergruppen

Direktør Kristin Cordt-Hansen

Kristin Cordt-Hansen
direktør

 

 

Kathrine Kjemphol Nygård
avdelingsdirektør

leder avdeling A for
pasientskadesaker

John W. Aschehoug
avdelingsdirektør (fung.)

leder avdeling B for
pasientskadesaker

Marit Stene Myrvåg

avdelingsdirektør
leder avdeling for
økonomistyring og digitalisering


Vibeke Bugge
avdelingsdirektør

leder avdeling for
juridiske oppgaver
og sakkyndig utredning

Øystein Solvang
kommunikasjonssjef

leder avdeling for 
kommunikasjon og servicesenter


Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør/HR-sjef (fung.)

leder avdeling for HR-
og organisasjonsutvikling.

 

Organisasjonskart

Oppdatert 1. april 2023.

 

Organisasjonskart

 

Organisasjonskartet som tekst

 • Direktør: Kristin Cordt-Hansen
 • Fagsjef pasientsikkerhet: Ida. R. K. Bukholm
 • Avdeling for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning: Vibeke Bugge. Iren Grøndahl (fagsjef sakkyndighet)
 • Avdeling A for pasientskadesaker: Kathrine Kjemphol Nygård
 • Avdeling B for pasientskadesaker: John W. Aschehoug (fung.)
 • Avdeling for økonomistyring og digitalisering: Marit Stene Myrvåg
 • Avdeling for kommunikasjon og servicesenter: Øystein Solvang
 • Avdeling for HR og org. utvikling: Anne-Mette Gulaker (fung.)
 • Team ekspress: Frøy Høverstad
 • Seksjon 1: Heidi Fiksdal
 • Seksjon 2: Elin Melvær
 • Seksjon 3: Geir Moldegår-Eriksen (fung.)
 • Seksjon 4: Tore Grøtholm
 • Seksjon 5: Beate Stølen Braaten
 • Seksjon for saksbehandling og tjenesteutvikling: Elin Johnsen
 • IT: Gunnhild Weiseth
 • Økonomi: Nils Tore Breiby