Ledelsen

Direktøren har det overordnede ansvaret for NPEs virksomhet. 

Skriv ut Nynorsk | English | 27. mai 2019

Ledergruppen

Rolf Gunnar Jørstad
direktør

Kjersti Trøseid
avdelingsdirektør - leder avdeling A for pasientskadesaker

Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør - leder avdeling B for pasientskadesaker

Marit Stene Myrvåg
avdelingsdirektør - leder avdeling for organisasjon og digitalisering

Vibeke Bugge Møllhausen
avdelingsdirektør - leder avdeling for juridiske oppgaver
og sakkyndig utredning

Øydis Ulrikke Castberg
kommunikasjonsdirektør - leder avdeling for kommunikasjon
og servicesenter