Ledelsen

Direktøren har det overordnede ansvaret for NPEs virksomhet. Ledergruppen består i tillegg av avd.direktører for saksbehandlingsavdelingene, avd.direktør for administrasjon, avd.direktør for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning, og kommunikasjonsdirektør.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 14. mars 2019

Del artikkel på startsiden

Ledergruppen

Rolf Gunnar Jørstad
direktør

Kjersti Trøseid
avdelingsdirektør - leder saksbehandlingsavdeling A

Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør - leder saksbehandlingsavdeling B

Marit Stene Myrvåg
avdelingsdirektør - leder administrasjonsavdelingen

Vibeke Bugge Møllhausen
avdelingsdirektør - leder avdeling for juridiske oppgaver
og sakkyndig utredning

Øydis Ulrikke Castberg
kommunikasjonsdirektør - leder avdeling for kommunikasjon
og servicesenter