Ledelsen

Direktøren har det overordnede ansvaret for NPEs virksomhet. 

Skriv ut Nynorsk | English | 18. juni 2020

Ledergruppen

Rolf Gunnar Jørstad
direktør

Kjersti Trøseid
avdelingsdirektør - leder avdeling A for pasientskadesaker

Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør - leder avdeling B for pasientskadesaker

Marit Stene Myrvåg
avdelingsdirektør - leder avdeling for
organisasjon og digitalisering

Vibeke Bugge Møllhausen
avdelingsdirektør - leder avdeling for
juridiske oppgaver og sakkyndig utredning

Øystein Solvang
kommunikasjonssjef - leder avdeling for 
kommunikasjon og servicesenter