Ledelsen og organisasjonskart

NPEs ledelse og organisasjonskart.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. november 2023

Ledergruppen

Direktør Kristin Cordt-Hansen

Kristin Cordt-Hansen
direktør

 

 

Kathrine Kjemphol Nygård
avdelingsdirektør

leder avdeling A for
pasientskadesaker

Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør

leder avdeling B for
pasientskadesaker

Marit Stene Myrvåg

avdelingsdirektør
leder avdeling for
økonomistyring og digitalisering


Vibeke Bugge
avdelingsdirektør

leder avdeling for
juridiske oppgaver
og sakkyndig utredning

Øystein Solvang
kommunikasjonssjef

leder avdeling for 
kommunikasjon og servicesenter


Ragnhild Remøy
avdelingsdirektør/HR-sjef

leder avdeling for HR-
og organisasjonsutvikling.

 

Organisasjonskart

Oppdatert 1. november 2023.

 

Organisasjonskart

 

Organisasjonskartet som tekst

 • Direktør
 • Avdeling for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning
 • Avdeling A for pasientskadesaker
 • Avdeling B for pasientskadesaker
 • Avdeling for økonomistyring og digitalisering
 • Avdeling for kommunikasjon og servicesenter
 • Avdeling for HR og org. utvikling
 • Team ekspress
 • Fagsjef pasientsikkerhet
 • Seksjon 1
 • Seksjon 2
 • Seksjon 3
 • Seksjon 4
 • Seksjon 5
 • Seksjon for saksbehandling og tjenesteutvikling
 • IT
 • Økonomi