Leger

Informasjon knyttet til legepraksis.

Skriv ut Nynorsk | English | 11. juni 2019

Risikogrupper for leger

Leger er delt inn i fire ulike risikogrupper, her kan du lese mer om de ulike gruppene og hvilke typer leger som skal registreres i hvilken gruppe.

Eksempelsaker

Her kan du lese typiske saker fra privat helsetjeneste, som har fått medhold eller avslag hos oss.