Risikoklasser for leger

Leger er delt inn i fire ulike risikoklasser, her kan du lese mer om de ulike klassene og hvilke typer leger som skal registreres i hvilken klasse.

Eksempelsaker

Her kan du lese typiske saker fra privat helsetjeneste, som har fått medhold eller avslag hos oss.