/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_17854477_320.jpg

Risikogrupper for tannleger

I forskriften er helsepersonell inndelt i ulike risikogrupper. Tannlegene deles inn i to ulike grupper, avhengig av risiko. Her kan du lese mer om inndelingen.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_234990985_320.jpg

Klage på tannbehandling eller erstatningskrav?

Klage på tannbehandling kan meldes Tannlegeforeningens lokale klagenemnder. Erstatningskrav meldes til NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_116916322_320.jpg

Tannleger som utfører botoxinjeksjoner

Noen tannleger tilbyr botoxinjeksjoner til sine pasienter. Vi får spørsmål om denne tjenesten er dekket av tilskuddsordningen.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_234990985_320.jpg

Eksempler på saker innen tannbehandling

Her kan du lese om typiske saker innen tannbehandling  som har fått medhold eller avslag hos oss.