Tannleger

Informasjon knyttet til tannlegepraksis.

Lite bilde for søkeresultattreff

Risikogrupper for tannleger

I forskriften er helsepersonell inndelt i ulike risikogrupper. Tannlegene deles inn i to ulike grupper, avhengig av risiko. Her kan du lese mer om inndelingen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Klage på tannbehandling eller erstatningskrav?

Klage på tannbehandling kan meldes Tannlegeforeningens lokale klagenemnder. Erstatningskrav meldes til NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Tannleger som utfører botoxinjeksjoner

Noen tannleger tilbyr botoxinjeksjoner til sine pasienter. Vi får spørsmål om denne tjenesten er dekket av tilskuddsordningen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Eksempler på saker innen tannbehandling

Her kan du lese om typiske saker innen tannbehandling  som har fått medhold eller avslag hos oss.