Risikoklasser for tannleger

I forskriften er helsepersonell inndelt i ulike risikoklasser. Tannlegene deles inn i to ulike klasser, avhengig av risiko. Her kan du lese mer om inndelingen.

Skriv ut Nynorsk | English | 11. september 2020

Alle tannleger som driver med implantat tilhører risikoklasse 6a, uavhengig av om de har en spesialisering eller om de er allmenntannleger. Det samme gjør tannlegespesialist innen oral kirurgi og oral medisin, og tannlegespesialist innen oral protetikk.

Allmenntannleger og øvrige tannlegespesialister tilhører klasse 5.

Jobber du innenfor flere risikoklasser, skal hele årsverkstørrelsen registreres i helsepersonellgruppen med høyest risiko.

Med formuleringen «driver med implantat» menes:
Alle tannleger som utfører implantatkirurgisk og/eller implantatprotetisk behandling. Dette omfatter også skifte av deler og/eller endring av opprinnelig konstruksjon i forbindelse med nødvendig vedlikehold og reparasjoner.

Annet vedlikehold eller reparasjoner, som f.eks. replassering av mistet hvit fylling over skruehull, periimplantittbehandling og tilstramming av løsnet festeskrue, vil ikke regnes som å «drive med implantat».

Risikoklasse 6a

Tannlegespesialist innen oral kirurgi/medisin og protetikk, og tannleger som driver med implantat skal registreres i risikoklasse 6a. I denne risikoklassen registreres:

  • Tannleger som jobber med implantater
  • Spesialist i oral kirurgi og oral medisin
  • Spesialist i oral protetikk

Risikoklasse 5

Øvrige tannleger (inkludert øvrige spesialister) skal registreres i risikoklasse 5. I denne risikoklassen registreres:

  • Spesialist i endodonti (rotbehandling)
  • Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
  • Spesialist i kjeveortopedi (tannregulering)
  • Spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer)
  • Spesialist i pedodonti (barnetannpleie)