Informasjon om ordningen og regelverk

Her finner du informasjon om regelverket knyttet til tilskuddsordningen for privat helsetjeneste.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_114586114_320.jpg

Hva dekker tilskuddsordningen?

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om hva tilskuddsordningen omfatter og hva det betyr for deg som helsepersonell.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/lovbok_320.jpg

Regresskrav ved manglende innbetaling av tilskudd

Virksomheter som yter helsehjelp i privat helsetjeneste skal melde fra og betale tilskudd til NPE for det helsepersonellet som er sysselsatt i virksomheten. Dersom de ikke gjør dette, kan virksomheten risikere å måtte betale utbetalt erstatningsbeløp og omkostninger.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/shutterstock_166600259.jpg

Klage på tilskudd

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter tilskuddssatsene for de enkelte helsepersonellgruppene i tråd med gjeldende forskrift. Her kan du lese mer om klageadgangen på fastsettelsen av tilskuddet. 

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/pasientskadeloven2_320.jpg

Regelverk og priser

Her finner du informasjon om regelverket og tilskuddssatsene for de ulike helsepersonellgruppene.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/norgeslover2_320.jpg

Kan helsepersonell bli saksøkt direkte?

Som hovedregel vil personer som får en behandlingsskade søke erstatning i NPE. I noen ytterst få tilfeller, ser vi at de saksøker helsepersonell direkte. Dette er det en viss åpning for i lovverket.