Faktura og betalingsinformasjon

Her finner du viktig informasjon om faktura og betalingsinformasjon i forbindelse med innkreving av tilskudd til NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. desember 2020

Elektronisk handelsformat (EHF) på faktura

NPE har nå lagt til rette for å sende EHF-faktura.

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. Standarden EHF er forskriftsmessig forankret i Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning.

EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte til virksomhetens økonomisystem. Fakturaen mottas og leses automatisk inn i økonomisystemet, og medfører at den kommer raskt frem til riktig mottaker. Virksomheten din må være registrert i ELMA-registeret for å kunne motta EHF-faktura.

Ta kontakt med din regnskapsfører eller bankforbindelse for opprettelse av elektronisk faktura.

Faktura

Tilskuddsåret starter 1. januar. NPE sender ut faktura en gang i året. Vi sender ut faktura i månedsskiftet februar-mars.

Virksomheter som melder seg inn i løpet av året eller har gjort vesentlige endringer i løpet av året, blir fakturert umiddelbart. Fakturabeløpet blir beregnet ut fra innmeldte årsverk og helsepersonellgrupper. Minste fakturasum er 200 kroner.

Betalingsfrist er 30 dager.

Innkreving av ubetalte tilskudd

NPE har avtale med Statens Innkrevingssentral om innkreving av ubetalte tilskudd. Dette betyr at ubetalt faktura etter 1. gangs purring blir oversendt Statens Innkrevingssentral for innkreving.

Bekreftelse på registrering

Kvittering fra Altinn er virksomheten din sitt bevis på innmelding i ordningen.

Skattefradrag for tilskudd som betales til NPE

Hovedregelen om fradrag er regulert i skatteloven § 6-1. Etter denne bestemmelsen gis det fradrag «for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt».

Skattekontoret mener at tilskuddet til NPE faller inn under denne bestemmelsen, da det utøves næringsvirksomhet og kravet om innbetaling er lovpålagt. Det er således fradragsrett i alminnelig inntekt for innbetalt innskudd.