Faktura og betalingsinformasjon

Viktig informasjon om faktura og betalingsinformasjon i forbindelse med innkreving av tilskudd til NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 21. februar 2023

Faktura for 2023

Vi har sendt faktura for 2023 på e-post eller EHF til alle som er registrert i ordningen. Hvis du ikke har mottatt fakturaen, ber vi deg sjekke søppelpost eller spamfilteret for din e-postkonto. Hvis du fortsatt ikke finner fakturaen kan det være at e-postadressen ikke er oppdatert hos oss.

Ta kontakt med oss på npeprivat@npe.no for kopi av faktura for 2023 og eventuelt oppdatering av e-postadresse.

Elektronisk handelsformat (EHF) på faktura

EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte til virksomhetens økonomisystem. Fakturaen mottas og leses automatisk inn i økonomisystemet, og medfører at den kommer raskt frem til riktig mottaker. Virksomheten din må være registrert i ELMA-registeret for å kunne motta EHF-faktura.

Ta kontakt med din regnskapsfører eller bankforbindelse for opprettelse av elektronisk faktura.

E-post-faktura

Faktura sendes på e-post til virksomheter som ikke er registrert som mottakere av EHF-faktura.

Digipost-faktura

Hvis virksomheten ikke har EHF-faktura eller e-post, sendes faktura til Digipost. Hvis virksomheten ikke har opprettet Digipost-bedriftskonto, sendes faktura i posten.

For registrering av bedriftskonto i Digipost følger du denne lenken.

Skattefradrag for tilskudd som betales til NPE

Hovedregelen om fradrag er regulert i skatteloven § 6-1. Etter denne bestemmelsen gis det fradrag «for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt».

Skatteetaten mener at tilskuddet til NPE faller inn under denne bestemmelsen, da det utøves næringsvirksomhet og kravet om innbetaling er lovpålagt. Det er således fradragsrett i alminnelig inntekt for innbetalt innskudd.