Priser og faktura

Her finner du informasjon om hva tilskuddsordningen omfatter, hvilke kostnader som dekkes, og faktura- og betalingsinformasjon.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_113416192.jpg

Priser

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal registrere ulike typer årsverk. Her finner du eksempler på innmelding som kan hjelpe deg.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_242564257_3201.jpg

Faktura og betalingsinformasjon

Her finner du viktig informasjon om faktura og betalingsinformasjon i forbindelse med innkreving av tilskudd til NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/2017_shutterstock-234577750.jpg

Hvilke kostnader dekker tilskuddene?

Tilskuddene fra virksomhetene som er melde- og tilskuddspliktige skal dekke både utredning av sakene og erstatning til pasientene når det blir medhold.