Priser og faktura

Her finner du informasjon om hva tilskuddsordningen omfatter, hvilke kostnader som dekkes, og faktura- og betalingsinformasjon.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 7. desember 2017

Del artikkel på startsiden

74ade20651cf46c0a37742817cb57ca4.aspx

Priser

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal registrere ulike typer årsverk. Her finner du eksempler på innmelding som kan hjelpe deg.

c5c017a9de774e5aaf9296db11014e21.aspx

Faktura og betalingsinformasjon

Her finner du viktig informasjon om faktura og betalingsinformasjon i forbindelse med innkreving av tilskudd til NPE.

Hvilke kostnader dekker tilskuddene?

Tilskuddene fra virksomhetene som er melde- og tilskuddspliktige skal dekke både utredning av sakene og erstatning til pasientene når det blir medhold.