Priser

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal registrere ulike typer årsverk. Her finner du eksempler på innmelding som kan hjelpe deg.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. desember 2020

Hva er et årsverk?

Årsverk er en betegnelse på det arbeid en arbeidstaker kan utføre i løpet av et helt arbeidsår. Utregningen av et årsverk er ukentlig arbeidstid i antall timer multiplisert med antall arbeidsuker i året. I Norge, hvor mange arbeidstakere har tariffestet 37,5 timers arbeidsuke og 5 ukers ferie, vil et årsverk utgjøre ca. 1700 timer. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året.

Arbeidstid

Ved beregning av årsverk tas det utgangspunkt i arbeidstiden, og i arbeidstiden inngår:

  • konsultasjon
  • for- og etterarbeid
  • administrasjon

Slik regner du ut prisen
For å finne ut hva det koster å registrere virksomheten, må du gange tilskuddssatsen med antall årsverk. Skal du registere flere ulike helsepersonellgrupper, må du gjøre dette regnestykket for alle gruppene du skal registrere.

Oppstart første halvår
Ved oppstart i første halvår betales fullt tilskudd.

Oppstart andre halvår
Start annet halvår: halvt tilskudd første året. Dette gjøres praktisk ved å melde inn halvparten av årsverket. Dersom du for eksempel jobber 1,0 årsverk (100 prosent), registrerer du 0,5 årsverk (50 prosent) første året.

Husk å oppdatere årsverkets størrelse ved den neste årlige oppdateringen.

Eksempler:

  • 100 prosent stilling - Registreres som 1,0 årsverk
  • 50 prosent stilling - Registreres som 0,5 årsverk
  • 5 prosent stilling - Registreres som 0,05 årsverk

Om virksomheten har delvis driftstilskudd, skal differansen mellom stillingsprosenten og driftstilskuddets størrelse registreres (eksemplene under gjelder ved 100 prosent stilling):

  • 20 prosent driftstilskudd - Registreres som 0,8 årsverk
  • 40 prosent driftstilskudd - Registreres som 0,6 årsverk

Man skal registrere seg fullt ut med den spesialiteten man har. For eksempel må en kirurg melde inn 100 prosent kirurgi dersom han/hun jobber 100 prosent, selv om han/hun ikke står og opererer hele tiden.