Ledelsen og organisasjonskart

NPEs ledelse og organisasjonskart.

Print Bokmål | Nynorsk | 15. November 2021

2021_ledergruppa.png

 

Ledergruppen

Rolf Gunnar Jørstad
direktør

 

 

Kjersti Trøseid
avdelingsdirektør

leder avdeling A for pasientskadesaker


Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør

leder avdeling B for pasientskadesaker

Marit Stene Myrvåg

avdelingsdirektør
leder avdeling for
organisasjon og digitalisering


Vibeke Bugge Møllhausen
avdelingsdirektør

leder avdeling for
juridiske oppgaver
og sakkyndig utredning

Torill Svoldal Stæhr
fung. kommunikasjonssjef

leder avdeling for 
kommunikasjon og servicesenter


Ragnhild Remøy
avdelingsdirektør/HR-sjef

leder avdeling for HR- og organisasjonsutvikling.

 

Organisasjonskart

Oppdatert 1. mars 2021.