Pasientsikkerhet

En viktig oppgave for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenestene.

Small thumbnail from the picture of search result

Artikler

Her finner du vår artikkelsamling innen temaet pasientsikkerhet.

Small thumbnail from the picture of search result

Rapporter

Her finner du våre rapporter innen tema pasientsikkerhet.

Small thumbnail from the picture of search result

Studentoppgaver

Her har vi samlet oppgaver og artikler fra studenter.

Small thumbnail from the picture of search result

Abstract

Her finner du abstracts, som har blitt presentert på faglige seminarer og møter.