Rapporter

Her finner du våre rapporter innen tema pasientsikkerhet.

33 prosent av NPE-saker blir funnet igjen i sykehusenes meldesystemer

22. October 2019

En undersøkelse gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at 33 prosent av sakene der pasienten har fått erstatning av NPE, blir funnet igjen i meldesystemene på sykehusene.

Undersøkelse av samsvar mellom NPE-saker og saker i sykehusenes meldesystemer

22. October 2019

Vi har i samarbeid med en rekke helseforetak undersøkt hvor stort samsvar det er mellom saker der pasienten har fått erstatning som følge av svikt i behandlingen hos NPE og saker som er meldt i avvikssystemene på sykehusene.