Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 127 saker som gjelder fedmeoperasjoner?

Print Bokmål | Nynorsk | 7. September 2021

Nesten 80 prosent av erstatningssøkerne er kvinner, mens en av tre var i 40-årene da de ble operert. NPE har så langt utbetalt 14 millioner kroner i erstatning.

Operasjonen skulle ikke vært utført

27 av de 127 erstatningssøkerne fikk medhold. I 25 av sakene skjedde det en behandlingssvikt. De fleste av disse pasientene skulle ikke vært operert fordi de hadde psykiske lidelser, for lav BMI, eller ikke hadde prøvd livsstilsendringer først.

Behandlingssvikten førte til magesmerter, ernæringsproblemer og forlenget sykdomsforløp med reoperasjoner.

I de siste to medholdssakene var det ingen behandlingssvikt, men skaden var særlig stor og uventet. En av pasientene døde.

Ikke svikt i behandlingen

Nesten alle de 100 avslagene er begrunnet med at det ikke har vært en svikt i behandlingen. Komplikasjonene som oppsto er kjente, og innenfor det som må aksepteres.